Kartverkets sjødivisjon er offisiell sjøkartmyndighet under havne- og farvannsloven, og skal sikre at den informasjon som til enhver tid er i offisielle sjøkart, nautiske publikasjoner og produkter tilfredsstiller kravene til sikker nautisk navigasjon. Kartverket har også ansvar og oppgaver innen kartlegging for marin forskning og andre marine samfunnsoppgaver.

Frivillig godkjenningsordning

Kartverket har en sjømålingsstandard og en frivillig godkjenningsordning for aktører innen sjømåling og behandling av hydrografiske data. Vilkårene for godkjenningsordningen er beskrevet i et eget dokument. Det er viktig at virksomhetene setter seg godt inn i vilkårene og kravene før de beslutter å starte prosessen med å søke om godkjenning.

Godkjenningsordningen er aktuell for virksomheter som ønsker å inneha kompetanse og evne til å sjømåle, og å behandle og levere hydrografiske data til Kartverkets database for kvalifiserte dybdedata.

Hensikten med godkjenningsordningen er å øke tilgangen til kvalifiserte dybdedata, det vil si dybdedata som tilfredsstiller Kartverkets krav til blant annet nøyaktighet og pålitelighet. Slike data kan brukes av Kartverket som grunnlag for offisielle sjøkart og navigasjonsprodukter og til andre oppgaver og leveranser Kartverket blir satt til å utføre.

Søk om godkjenning til å sjømåle

Virksomheter som tilfredsstiller kravene kan søke Kartverket om å bli godkjent. Å tilfredsstille kravene betyr at organisasjonen har et dokumentert kvalitetsstyringssystem som beskriver hvordan kravene blir ivaretatt, samt at organisasjonen etterlever styringssystemet i den praktiske utførelse av virksomheten. Godkjenningen vil bli gitt når Kartverket har vurdert styringssystemet og verifisert at organisasjonen etterlever kravene.

Kartverket har med hjelp og tilbakemelding fra bransjen utarbeidet følgende spesifikasjoner som definerer krav til ansvar, styring, kompetanse, metoder og utstyr for sjømåling og behandling av hydrografiske data:

Last ned standarder
Dokument-
referanse
BeskrivelseGyldig versjonDokumentdatoLast ned
standarder (pdf)
IV.2.8.2-20 Generelle krav til organisasjoner som sjømåler 2.00 27.11.2015 Krav til organisasjoner som sjømåler (pdf 317 kB)
IV.2.8.2-2 Teknisk kravspesifikasjon for sjømåling 3.00 19.11.2015 Standard for sjømåling (pdf 518 kB)
IV.3.7-2 Krav til rapportering av farlige grunner og tilsvarende sikkerhetskritisk informasjon 31.02 21.08.2018 Krav til rapportering av farlige grunner (pdf 135 kB)
- Vilkår for godkjenning av organisasjoner som sjømåler - 07.12.2015 Vilkår for godkjenning av organisasjoner som sjømåler (pdf 134 kB)
IV.2.5.2-26 Godkjente organisasjoner for sjømåling 2.00  27.11.2018 Godkjente organisasjoner for sjømåling (pdf 10 kB)

Bruk og etterlevelse av gyldige standarder og publikasjoner er avgjørende for å sikre at tjenester og data er tilpasset produksjonsprosessene i Kartverket, og tilfredsstiller de kravene Kartverkets sjødivisjon setter til nøyaktighet og pålitelighet.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kartverket på telefon 32 11 80 00 eller send en e-post til kundesenter@kartverket.no.