Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

FoU i Kartverket

    Smart bruk av geografisk informasjon er
    en nøkkel for å løse våre viktigste
    samfunnsutfordringer. Kartverket er en
    pådriver i forskningssamarbeid for å
    utvikle metoder for å samle, analysere
    og presentere geografiske data.

Arrangementer og kurs

FoU-forum for geografisk informasjon

Tema denne gang er KI-milliarden og geodata. Hvilke behov må løses, hvordan samarbeide fremover? 

View More Events
XPPT