Siste oppdatering

FoU-samarbeid i Kartverket

En viktig del av Kartverkets samfunnsoppdrag, er forskningsaktivitet for å styrke evnen til å møte behovene samfunnet stiller til geografiske data og infrastruktur i framtiden.

Kartverket er fra 2023 godkjent forskningsorganisasjon hos Forskningsrådet og kan innta ulike roller i innovasjons- og forskningsprosjekter. Vår FoU-avdeling bidrar med administrativ og faglig støtte på tvers av Kartverkets fagområder.

Ansatte ved Kartverkets FoU-avdeling feirer at Kartverket er godkjent forskningsorganisasjon hos Forskningsrådet fra 2023.
GODKJENT SOM FoU-ORGANISASJON: Kartverkets FoU-avdeling feirer at de fra 2023 er godkjent forskningsorganisasjon hos Forskningsrådet. Fra venstre: Carl Henrik Ellingstad, Trond Storrønning, Reidun Kittelsrud, Astrid Marie F. Muggerud, Hege Nedberg, Morten Taraldsten Brunes og Knut Jetlund.

Kartverket styrker forskningsvirksomheten innen geodata, med særlig søkelys på stordataproblemstillinger, klimatilpasning og forebygging, intelligente transportsystemer, sikkerhet og beredskap.

Kartverket er også sekretariat og har ledelsen av det nasjonale FoU-forumet for geografisk informasjon. Vi er en pådriver for kunnskapsutvikling i tråd med vår felles FoU-strategi for geografisk informasjon.

Vi samarbeider med universiteter og høgskoler som ønsker tema for oppgaver og bidrar med veiledning, datatilgang og muligheter for kontorplass.

Vi er alltid åpne for gode ideer og samarbeid for å løse samfunnets utfordringer, der geodata kan ha nytteverdi. Ta kontakt med oss!

Kontaktpunkter for FoU i Kartverket

Del
XPPT