Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Om kurs i matrikkelføring

Er du leder for de som fører matrikkel i din kommune eller selv skal føre i matrikkelen? Her finner du informasjon om Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Kurset må gjennomføres og eksamen må være bestått for å få tilgang til å føre i matrikkelen.
For kommunalt ansatte er det ingen deltakeravgift utover eventuelle reise- og overnattingskostnader. For andre deltakere er deltakeravgiften kr 1 500,- i tillegg til eventuelle reise- og overnattingskostnader.

Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd heter det: ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at personen som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Det er en kursavgift på kr. 1.500,-   Ansatte i kommunene er fritatt for denne kursavgiften.

Del 2 - føringskurset - gjennomføres digitalt.

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført kursene, som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Hold deg oppdatert - ta kurset som oppfriskning

Dersom du har fullført kurs og fører matrikkelen, er du velkommen til å delta på våre kurs på nytt som en oppfriskning/repetisjon.  

De som allerede er registrert som saksbehandlere som fører matrikkel, kan få tilgang til leksjonene i kursets del 1. Kurset kan tas som en oppfriskning, eller leksjonene kan brukes som et rent oppslagsverk. For å få tilgang til e-læringskurset, sender du navn og e-postadresse (din jobb e-post) til kartverkskolen@kartverket.no

Ved spørsmål, kontakt Kartverkskolen - kartverkskolen@kartverket.no

Kommunalt ansatte som også ønsker å delta på del 2 (føringsdelen av kurset) for oppfriskning vil ikke bli belastet for kursavgift, men må dekke reise, opphold og lunsj på lik linje med de ordinære kursdeltakerne. Dersom kurset blir fulltegnet, vil vi prioritere deltagere som tar kurset for første gang.

Share