Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Om kurs i matrikkelføring

Er du leder for de som fører matrikkel i din kommune eller selv skal føre i matrikkelen? Her finner du informasjon om Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Kurset i sin helhet må gjennomføres og eksamener må være bestått for å få tilgang til å føre i matrikkelen.

Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd står det at ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at saksbehandleren som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring og ha bestått eksamen. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

Del 1 har ingen kursavgift.

Del 2 har ingen kursavgift for ansatte i kommunen. For andre deltakere på kursets del 2 er det en kursavgift på kr. 1.500,-   

Arrangør

Kartverket er ansvarlig for kurset, og Kartverkskolen er teknisk arrangør. 

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført de kursene og eksamenene som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Hold deg oppdatert - ta kurset som oppfriskning

Er du allerede registrert som saksbehandlere som fører matrikkel, eller du ønsker å lære mer om matrikkelen, kan du få tilgang til leksjonene i kursets del 1. Kurset kan tas som en oppfriskning, eller leksjonene kan brukes som et rent oppslagsverk.

For å få tilgang til del 1, sendes en e-post til matrikkelkurs@kartverket.no

Du må oppgi ditt fulle navn, og i emnefeltet må det stå at du ønsker tilgang til del 1 som oppfriskning.

Kommunalt ansatte som også ønsker å delta på del 2 (føringsdelen av kurset) for oppfriskning kan melde seg på, og får plass ved ledig kapasitet. 

Vi har for tiden stor pågang av ordinære kursdeltakere, og kan dessverre i liten grad tilby plass for oppfriskning.

Share
XPPT