Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Om kurs i matrikkelføring

Er du leder for de som fører matrikkel i din kommune eller selv skal føre i matrikkelen? Her finner du informasjon om Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Kurset må gjennomføres og eksamen må være bestått for å få tilgang til å føre i matrikkelen.
For kommunalt ansatte er det ingen deltakeravgift. For andre deltakere er deltakeravgiften kr 1 500,- 

Obligatorisk kurs

I matrikkelloven § 5a andre ledd står det at ”Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har under dette ansvaret for å utføre oppmålingsforretningar og føre matrikkelen i kommunen”.

Det følger av matrikkelforskriften § 5 at saksbehandleren som skal føre opplysninger i matrikkelen skal ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring og ha bestått eksamen. Kurset er obligatorisk, og gir både praktisk og teoretisk kunnskap om føring i matrikkelen, deriblant:

  • Kjennskap til lover og regler som ligger til grunn for føring i matrikkelen
  • Basiskunnskap om Kartverkets matrikkelklient og om føring i matrikkelen
  • Forståelse for samspillet mellom matrikkelen, det ene av landets tre basisregistre, og andre viktige registre for det norske samfunnet
  • Forståelse for nødvendigheten av at matrikkelen føres i henhold til lovbestemte frister

Kurskalender 

Se egen side for kurskalender.

Kostnad

For ansatte i kommunen er det ingen ingen kursavgift. For andre deltakere på kursets del 2 er det en kursavgift på kr. 1.500,-   

Arrangør

Kartverkskolen er teknisk arrangør. Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt med kartverkskolen@kartverket.no.

Registrering av gjennomført kurs

De som gjennomfører kurs i matrikkelføring blir registrert hos Kartverket. Formålet med registreringen er å holde oversikt over personer som har gjennomført kursene, som gir grunnlag for å bli godkjent for føring i matrikkelen. Godkjenning skjer etter søknad fra arbeidsgiver.

Personopplysningene vi registrerer er ditt navn og e-postadresse. De som har vært godkjent for føring i matrikkelen forblir registrerte for senere å kunne kobles til signatur som genereres i matrikkelen. Denne informasjonen benyttes også til å sende ut driftsmeldinger om matrikkelen, noe som er pliktig å motta for de som har tilgang til å føre informasjon i matrikkelen.

Hold deg oppdatert - ta kurset som oppfriskning

Er du allerede registrert som saksbehandlere som fører matrikkel, eller du ønsker å lære mer om matrikkelen, kan du få tilgang til leksjonene i kursets del 1. Kurset kan tas som en oppfriskning, eller leksjonene kan brukes som et rent oppslagsverk.

For å få tilgang til del 1, sendes en e-post til matrikkelkurs@kartverket.no

Du må oppgi ditt fulle navn, og i emnefeltet må det stå at du ønsker tilgang til del 1 som oppfriskning.

Kommunalt ansatte som også ønsker å delta på del 2 (føringsdelen av kurset) for oppfriskning kan melde seg på og få plass ved ledig kapasitet. De vil ikke bli belastet for kursavgift.

Vi har for tiden stor pågang av ordinære kursdeltakere, og kan dessverre i liten grad tilby plass for oppfriskning.

Share