Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

E-læringskurs Registrering av konsesjonsinformasjon

Kurset er beregnet på ansatte i kommunen som skal registrere informasjon om egenerklæringer om konsesjonsfrihet og konsesjonsvedtak i matrikkelen.

Kurset gir en innføring i hvordan opplysninger om konsesjon skal registreres i matrikkelen.

Når du har gjennomgått kurset, vil du kunne søke om en brukertilgang i matrikkelen som er begrenset til kun å registrere konsesjon, og til å se og slette tidligere registrerte konsesjonsforhold.

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig hele tiden slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig.

Påmelding til E-læringskurset
Påmelding sendes til kartverkskolen@kartverket.no.
Oppgi at du ønsker tilgang til kurs i konsesjon, ditt navn, arbeidssted og e-postadresse.

Share