Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Her er rettskildene og en innføring for deg som fører i matrikkelen i hvordan du skal bruke dem. En rettskilde er en måte å resonnere på for å ta stilling til juridiske spørsmål.

XPPT