Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Del 1 e-læringskurs

Denne delen av kurset gir deg en innføring i regelverk, saksprosesser og sakstyper. Leksjonene er selvstudium og egner seg også som veiledningsmateriell.

Del 1 gir deg innføring i temaet fra et overordnet perspektiv, før de videre leksjonene gir mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og sakstyper. 

Kursleksjonene erstatter tidligere fysiske samlinger med "lovkurs", og det må beregnes rundt tre arbeidsdager for å gjennomføre dette nettbaserte e-læringskurset.  

Når du leser leksjonene er det viktig at du tar deg god tid til å gå inn på lenker. Les det som står der og diskuter gjerne med en kollega. Leksjonene er grunnlaget som du benytter på eksamen i del 1. Det gir deg også bakgrunnen for det du skal lære om praktisk føring i kursets del 2, og i det videre arbeidet ditt med å føre matrikkelen.

Forkunnskaper

Det kreves ingen bestemte forkunnskaper, men det anbefales grunnleggende kunnskaper innen eiendomsfaget. Dersom du ønsker mer kunnskap, se bakgrunnslitteratur til kurs i matrikkelføring.

Påmelding og praktisk informasjon

Påmelding til del 1 gjøres av den enkelte ved å sende navn og e-postadresse til matrikkelkurs@kartverket.no

I emnefeltet må det stå at du ønsker å bestille tilgang til del 1.

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig, vi anbefaler likevel at du benytter lovdata for å sikre deg at du leser siste versjon av lov- og forskriftstekst.

Share
XPPT