Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Del 1 e-læringskurs

Del 1 gir deg en innføring i matrikkelføring fra et overordnet perspektiv og mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og sakstyper. Leksjonen egner seg også som veiledningsmateriell.

Del 1 gir saksbehandleren innføring i temaet fra et overordnet perspektiv, før de ulike leksjonene gir mer inngående kunnskap om regelverket, herunder saksprosess og sakstyper.

Del 1 er et e-læringskurs som erstatter både det nettbaserte forkurset og det tidligerer tredagers lovkurset med forelesninger.

Når du leser leksjonene er det viktig at du tar deg god tid til å gå inn på lenker. Les det som står der og diskuter gjerne med en kollega. De obligatoriske leksjonene er grunnlaget som du benytter på del 2 – føringskurs, og i  det videre arbeidet ditt med å føre matrikkelen.

Påmelding til del 1 gjøres av den enkelte ved å sende navn og e-postadresse (e-post på jobben din) til kartverkskolen@kartverket.no.

Kursets leksjoner kan ikke skrives ut, men vil være tilgjengelig hele tiden slik at du kan gå igjennom de på nytt ved behov. Oppdateringer gjøres jevnlig, vi anbefaler likevel at du benytter lovdata for å sikre deg at du leser siste versjon av lov- og forskriftstekst.

Se bakgrunnslitteratur til kurs i matrikkelføring.

Share