Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Arbeidsutvalg plan- og temadata Innlandet

Arbeidet med plan- og temadata i Norge digitalt (ND) organiseres gjennom et arbeidsutvalg for Innlandet fylke.

Arbeidsutvalg for plan- og temadata Innlandet (AU-tema)

Utvalget er en møteplass der partene i ND i fylket presenterer og drøfter saker knyttet til produksjon, formidling og bruk av plan- og temadata.

Utvalget skal:

  • Være arena for erfaringsutveksling og samhandling med Temadata Innlandet. Målet er å sikre plan- og temadata med høy kvalitet og god formidling av disse.
  • Gi innspill til geodataplanen innen plan- og temadata
  • Bidra til kurs/ kompetanseheving innen fagområdet

Sammensetning

  • Kommunerepresentanter fra hver region (velges av kommunene i regionen)
  • Representanter fra aktuelle Geovekst-parter
  • Fylkeskommunen
  • Statsforvalteren (andre fagområder enn Geovekst)
  • Eventuelt andre Norge digitalt-parter i fylket

Aktivitet i 2024

AU-Tema skal ha minimum to årlige møter.

Referatene ligger på teams og kan for eksterne fås ved henvendelse til: hamar@kartverket.no

Medlemmer AU Tema Innlandet
Representant for Navn Vara
Kommunene i Elverum-Solørregionen Erik Johan Hildrum Kristin Lierstuen
Kommunene i Gjøvikregionen Anna Ekrem Erlend Fikse
Kommunene i Hadelandsregionen Solveig Hallum Anne Lise Koller
Kommunene i Hedmarkenregionen Lars Holen  
Kommunene i Lillehammer-regionen Daniel Bjørnstad  
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal Svein Jetlund Per Johan Smestad
Kommunene i Nord-Gudbrandsdal Øyvind Pedersen  
Kommunene i Nord-Østerdal Odin Sleen Synnøve Kjønnsberg
Kommunene i Sør-Hedmark Roar Jonsrud Anne Kjersti Briskerud
Kommunene i SÅTE-regionen Agita Freimane  
Kommunene i Valdres Aud Berit Anmarkrud Lars Hemsing
Statsforvalteren i Innlandet/ Temadataforum Emil Braunstein Skjeggestad  
Innlandet fylkeskommune Frode Hansen Helle D. Nannestad
Statens vegvesen Espen Gudevang  
Kartverket Innlandet Anita Høie (leder)  
Kartverket Innlandet Ove Jørgensen  
Kartverket Innlandet Håkon Dåsnes  
Share
XPPT