Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geovekstprosjekt i Trøndelag

Her finner du informasjon om pågående kartlegginger som Kartverket Trøndelag er prosjektleder for.

Geovekstprosjekt 2024

Alle Geovekst-prosjekt fra 2023 er i rute.

Vi er nå godt i gang med datainnsamling i årets Geovekst-prosjekt (1 laserprosjekt og 3 FKB kartleggings- / ortofotoprosjekt). I tillegg kan det bli et FKB-C-prosjekt basert på omløpsbilder fra 2023/ 24.

Tabellen under gir deg flere detaljer.

Geovekstprosjekt i Trøndelag tilbake til 2018 (geonorge.no)

Status kartleggingsprosjekt 2024 i Trøndelag
Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Planlagt leveranse fra firma Firma Status juni 2024
Historiske ortofoto 2023 Trondheim, Steinkjer, Åfjord, Orkland, Namsskogan og Indre Fosen Etablering av historiske ortofoto 31.12.2024 Hexagon Leveranser pågår fortløpende
Trøndelag laser 2024 Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos, Snåsa, Grong, Høylandet, Overhalla, Inderøy, Indre Fosen Laserskanning, 5pkt / m2 Vinter 2025 Hexagon Skanning fullført
Trøndelag nord 2024 Steinkjer, Namsos, Levanger, Verdal, Frosta FKB-B ajourføring og ortofotoetablering Januar 2025 Hexagon Fotografering ferdig
Trøndelag sør 2024 Rennebu, Oppdal FKB-B ajourføring og ortofotoetablering Januar 2025 Hexagon Fotografering 80% ferdig
Ørland 2024 Ørland FKB-B ajourføring og ortofotoetablering Januar 2025 Hexagon Fotografering ferdig

 

Share
XPPT