Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

NRL gir tryggare luftfart

Helikopter og andre som flyg lågt, treng detaljert og påliteleg oversyn over kor det finst hinder for luftfarta. Derfor må alle som eig eit luftfartshinder melde inn dette til Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL), som Kartverket driv.

Viktig brikke på Træna

Då ein ivrig landmålar kontakta Kartverket for å høyre om CPOS-tenesta kunne brukast på øygruppa langt ute i havet på Nordlandskysten, vart Kartverket interessert: No er Træna ei viktig brikke i det nasjonale puslespelet av målestasjonar.

Gir betre beredskap

Då ekstremværet «Hans» besøkte Hønefoss, fekk Ringerike kommune lære på den harde måten kor viktig geodata er. Geodataingeniør Tom-Erik Bakkely Aasheim brukte data frå Kartverket til å lage flaumvarsel og gjere evakueringa meir effektiv.