Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Søknad om brukertilgang for føring av opplysninger i matrikkelen

Kommunen er lokal matrikkelmyndighet, og har ansvar for å føre opplysninger i matrikkelen. Tilgang til matrikkelen i slike tilfeller har hjemmel i matrikkelforskriften § 5.

Det er Kartverket som behandler søknad om godkjenningen i forbindelse med bestilling av brukertilgang til matrikkelen. Vilkår for godkjenningen er at personen må ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Nærmere om godkjenning

Matrikkelhjelp vil undersøke om vedkommende har bestått kurs i matrikkelføring, og når det er gjennomført. Kartverket kan vurdere om søkeren har tilstrekkelig kompetanse til å bli godkjent for føring av opplysninger i matrikkelen.

Dersom søkeren har fått trukket tilbake godkjenning med hjemmel i matrikkelforskriften § 5 andre ledd må det i alle tilfelle gjennomføres nytt kurs i matrikkelføring. Dette gjelder dersom godkjenningen er trukket tilbake fordi vedkommende har behandlet matrikkelen i strid med reglene i eller med hjemmel i matrikkellova.

Treårsfrist for føringstilgang

Søkeren kan ikke godkjennes for føring i matrikkelen dersom det har gått mer enn tre år siden vedkommende gjennomførte kurset, eller arbeidet med matrikkelføring. I slike tilfeller må det gjennomføres nytt kurs før personen kan godkjennes.

Avdelingsleder må sende søknaden

Det er avdelingsleder som skal søke om tilgang, både til seg selv og på vegne av andre. Dersom avdelingsleder søker for seg selv, må tittelen skrives i feltet for "bestillers navn".

Lesetilgang til matrikkelen

Dersom du ikke er matrikkelfører kan kommunen be om lesetilgang (innsyn) i matrikkelen. Da må avdelingsleder fylle ut skjemaet "Søknad om lesetilgang i matrikkelen for kommuner og offentlige etater"

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Matrikkelhjelp

Ved spørsmål, kontakt matrikkelhjelp på telefon 32 11 81 70 (09.00-15.00), eller e-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

Informasjon om tilgang til matrikkelen

Share
XPPT