Siste oppdatering

Pantedokument for borettslagsandel med hjemmelshavers samtykke

Dette skjemaet kan du bruke for å tinglyse panterett i borettslagsandeler, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke er tinglyst eier til eiendommen, og hjemmelshaveren må samtykke særskilt til pantsettelsen.

Skjema for pantedokument med hjemmelshavers samtykke for borettslagsandeler

Dette skjemaet kan du benytte for å tinglyse panterett i borettslagsandel, med hjemmelshavers samtykke. Det vil si i tilfeller der pantsetter ikke har grunnbokshjemmel til andelen, og hjemmelshaveren må samtykke særskilt til pantsettelsen.

Når du laster ned skjemaet må du lagre det på enheten du bruker før du fyller ut.

Side 1

Side 2

Adresse: Send dokumenta til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Del
XPPT