Kartverket jobber kontinuerlig med å samle informasjon om undervannstopografien - og finner i snitt 1500 tidligere uoppdagede, farlige grunner hvert år. Det betyr at dersom sjøkartet ditt ikke er kjøpt innen de siste 14 dagene, kan vi ha meldt om sikkerhetskritiske rettelser til sjøkartet etter at kartet ble utgitt. 

Bruk Efs for å oppdatere sjøkart

For at norske sjøkart til enhver tid skal kunne holdes oppdaterte, publiserer Kartverket alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til de offisielle sjøkartene i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Efs utgis hver fjortende dag og tjenesten er gratis.

Søk på ønsket kartnummer, og velg om du ønsker å se for eksempel meldinger siden sist besøk eller alle meldinger til det aktuelle kartet siden det ble utgitt. Da får du opp liste over aktuelle rettelser, som du selv fører på kartet ditt.

Et sjøkart er oppdatert når alle rettelser som angår kartet er påført.

Forskjellige typer meldinger i Etterretninger for sjøfarende (Efs)

Det publiseres ulike type meldinger i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Du finner blant annet meldinger om trykking av kart og nautiske publikasjoner, permanente, midlertidige og foreløpige endringer, advarsler, samt annen relevant informasjon.

Permanente sjøkartendringer er meldinger som omhandler varige endringer som er vurdert å være av sikkerhetsmessig betydning. Foreløpige (P) meldinger er kunngjøringer av planlagte aktiviteter. Etter at planlagte aktiviteter er utført vil det komme en ny melding om permanent sjøkartendring. Midlertidige (T) meldinger brukes når endringen kun er gyldig for en begrenset periode.

Permanente sjøkartendringer:

 • Nye grunner
 • Etablering og forandringer i fyrbelysning
 • Faste og flytende sjømerker
 • Nye eller endrede undervannskabler og rørledninger
 • Luftspenn
 • Vrak eller hefter som kan være til hinder for fiske og skipsfart etc.

Foreløpige meldinger – P-meldinger (Preliminary):

 • Planlagte nye fyr og lykter
 • Planlagt byggeaktivitet
 • Mudring
 • Opplysninger om eventuelle påbud og forordninger angående seilas i bestemte områder etc.

Midlertidige meldinger – T-meldinger (Temporary):

 • Lys og sjømerker som midlertidig er ute av drift
 • Etablering av havbruk
 • Byggeaktivitet
 • Flytting av rigg etc.

Advarsler og skyteøvelser:

 • Seismikkundersøkelser
 • Prelegging av anker
 • Meldinger om skyteøvelser etc.

"Forskjellige meddelelser" (Miscellaneous) referer ikke til konkrete kart, men inneholder informasjon om andre forhold som kan være viktig for sjøfarende. Det kan for eksempel være informasjon om regler og forskrifter og trykningsdato for sjøkart. Flere av disse meddelelsene er inkludert i den første utgaven av Etterretninger for sjøfarende (Efs) hvert år, men kan gjentas regelmessig.

Etterretninger for sjøfarende (Efs) forholder seg til norske sjøkart. Dette innebærer at andre lands sjøkart skal rettes ut i fra meldinger i dette landets Notices to Mariners (NMs) – og ikke Etterretninger for sjøfarende.

Tracing

Tracings er et hjelpemiddel til Etterretninger for sjøfarende (Efs) som har til hensikt å lette arbeidet med å rette opp kart. Tracings er tegninger av kartrettelser på transparent papir. Når man plasserer det transparente papiret med tracingen på sjøkartet, ser man straks hvor rettelsene skal være. Dermed slipper man å sette ut en rekke koordinater som beskriver rettelsen.

Tracing er ment som et hjelpemiddel, og skal ikke brukes uten sin korresponderende Efs-melding. Hvilken melding tracingen tilhører står angitt i nedre høyre hjørne på tracingen, sammen med informasjon om hvilket kart den gjelder for.

Tracing-tjenesten leveres kun til kart med WGS84 datum.

Sjøvettreglene

 1. Tenk sikkerhet: Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
 2. Ta med nødvendig utstyr: Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
 3. Respekter vær og farvann: Båten må bare benyttes under egnede forhold.
 4. Følg Sjøveisreglene: Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
 5. Bruk redningsvest eller flyteplagg: Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
 6. Vær uthvilt og edru: Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
 7. Vis hensyn: Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Seks gode råd fra Kartverket

 1. Oppdater dine navigasjonsprodukter regelmessig.
 2. Ha alltid siste oppdaterte versjon av offisielle sjøkart om bord. 
 3. Selv om sjøkart er tilgjengelig i digital form, bør du ha oppdaterte papirkart om bord som en backup i tilfelle elektronikken skulle svikte.
 4. Les Etterretninger for sjøfarende (Efs) og plott inn rettelser som gjelder dine sjøkart.
 5. Gjør deg kjent med kartet. Les kildediagrammet og vær bevisst når det sist ble sjømålt der du seiler.
 6. Bruk øynene når du seiler!