Hopp til innhold

Historiske kart

Søndre Trondhjems amt nr 77: Kart over Throndhjem: Sør-Trøndelag

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Trondheim
Årstall: 1830
Målestokk: 1:5000
Teknikk: Kobberstikk
Karttegner/
oppmåler:
B. A. Blom