Hopp til innhold

Historiske kart

Søndre Trondhjems amt nr 4: Drontheim: Sør-Trøndelag

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Trondheim
Årstall: 1681
Målestokk: 1:3750
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Approberet af Kong Christian