Hopp til innhold

Historiske kart

Kristiania nr 8: Kart over Akershus Fæstning og Hovedtangens Værker: Oslo

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Oslo
Årstall: 1700
Målestokk: 1:2000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Ukjent