Hopp til innhold

Historiske kart

Kristiania nr 5-3: Akershus Slot og Christiania Bye: Oslo

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Oslo
Årstall: 1704
Målestokk: 1:2160
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Scheel | C. S. Schøller