Hopp til innhold

Historiske kart

Finmarkens amt nr 1: Afridsing over Finmarken og dens Grændser: Finnmark

Kartserie: Amtskartsamling
Område:Finnmark
Årstall: 1700
Målestokk: 1:600000
Teknikk: Håndtegnet
Karttegner/
oppmåler:
Ukjent
Merknader: Årstall usikkert