Hopp til innhold

Historiske kart

Kart over Nordre Bergenhus Amt (nv): Sogn og Fjordane

Kartserie: Amtskart
Område:Hordaland
Årstall: 1889
Målestokk: 1:200000
Teknikk: Kobberstikk
Karttegner/
oppmåler:
H. N. Bergh | Martinius Thorsen Kingo
Utgiver: Norges geografiske Opmaaling