Hopp til innhold

Historiske kart

Museumskart 175: Kystkart over Nord-Norge, Russland og Spitsbergen: Større områder

Kartserie: Historiske sjøkart - museumskart
Område: Større områder
Årstall: 1650
Målestokk: 1:500000
Teknikk: Håndkolorert, Litografi
Karttegner/
oppmåler:
Pieter Goos, Theunis Jacobsz