Siste oppdatering

Driftsmeldinger for matrikkelen

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her. Hvis du ønsker å få tilsendt driftsmeldinger må du sende en e-post til matrikkelhjelp@kartverket.no.

25.01.2022: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27.01.2022

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

20.01.2022 Kartutsnitt på SeEiendom

Feilen meldt 19. januar er nå rettet. Kartutsnittet vises og fungerer som lenke til Norgeskart.

19.01.2022 Kartutsnitt på SeEiendom

Kartutsnittet på SeEiendom mangler. Trykk på lenken for å komme til Norgeskart. Det jobbes med å rette dette.

10.01.2022: Oppgradering til versjon 4.2.2 av matrikkelen 11.01.2022

Det er planlagt arbeid på matrikkelen tirsdag 11.01.2022 i perioden kl. 22:00-24:00, grunnet en teknisk oppgradering. Arbeidet skal ikke medføre nedetid, men kortvarige forstyrrelser kan oppleves i forbindelse med at oppgraderingen settes i drift rundt kl. 23:00.

Oppgraderingen skal ikke medføre endringer for brukere av våre API-er. Hvis dere likevel opplever utfordringer onsdag og utover vil vi gjerne at dere tar kontakt på Jira.

03.01.2022: Utsendelse av passord fra matrikkelen

Oppdatering - e-post via matrikkel og Jira fungerer igjen.
Grunnet Microsoft Exchange Servers feil er det e-poster med passord som ikke sendes ut. Det jobbes med saken. 

01.01.2022: Prosessene for årets kommunereguleringer i matrikkel og grunnbok er gjennomført 

Endringsloggene til matrikkel og grunnbok er åpnet, og endringsnumrene i de enkelte basene og antall endringer er som følger for disse registrene:

Matrikkel:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 318867102
Siste endringsnummer etter kommuneendring:  318870688
Siste endringsnummer etter kretsinnlesing er: 318882088

Antall endringer (før kretsinnlesning): 3586

Grunnbok:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 238177885
Siste endringsnummer etter kommuneendring: 238178105

Antall endringer: 220

Tekniske spørsmål for Matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/API/

Tekniske spørsmål for Grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/GAPI

30.12.2021: Matrikkel og grunnbok er stengt for oppdateringer

Kl. 16.30: I forbindelse med kommunereguleringer 2021/2022 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering. I stengingsperioden vil man kunne benytte innsynstjenester med data fra frystidspunktet.

Matrikkelens siste endringsid før stenging: 318867102

Kl. 20.10: Grunnboka/e-tinglysing er nå stengt for tinglysing av dokumenter. Innsending av dokumenter gjennom Altinn er også stengt. Innsynstjenester vil være tilgjengelig under hele kommuneendringsperioden uten oppdateringer.

22.12.2021: Påminnelse om stenging i forbindelse med kommunereguleringer ved årsskiftet 2021/2022

Det er tre områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra
1. januar 2022. Det gjelder et område fra Ullensvang til Eidfjord kommune, et fra Lillehammer til Øyer kommune og noen mindre områder mellom Øvre Eiker og Drammen kommune.

Vi minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2021/2022:
• Matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 16:00.
• Grunnboken stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 20:00, og det samme gjelder brukerne av elektronisk tinglysing.

Konsekvenser:
• Systemene matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelig for endringer inntil de etter planen åpnes igjen mandag 3. januar 2022.
• I perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester i perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis Se eiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

Denne driftsmeldingssiden oppdateres med status gjennom prosessen.

13.12.2021: Kartverkets matrikkelklient og Log4j-sårbarhet (Log4Shell)

Vi har undersøkt om matrikkelklienten til Kartverket er berørt av denne sårbarheten. Matrikkelklienten bruker et annet loggrammeverk og er derfor ikke berørt av dette.

10.12.2021: Løst: Problemer med matrikkel produksjon

Noen brukere opplever problemer med å få logget seg på matrikkelen, og noen har blitt kastet ut selv om de har vært pålogget. Feilen oppstod rundt klokken 10:05. Vi jobber med utbedring og håper vi får fikset det innen kort tid.
Oppdatert 12:45: Feilen er rettet.

06.12.2021: Oppgradering til versjon 4.2.1 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.2.1 torsdag 9. desember 2021.

Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på oppdatering og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Innsynstjenester vil for det meste være uberørt, men en liten periode med påloggingsproblemer vil nok forekomme mellom 18:30 og 19:30.

Vi forventer normal drift innen 07:00 påfølgende morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

For informasjon om den nye versjonen kan konsumenter se på Jira.

01.12.2021: Matrikkelhjelptelefonen er stengt 06.-07.12.

Mandag 6. og tirsdag 7. desember vil ikke matrikkelhjelptelefonen være aktiv.
Spørsmål om matrikkelen kan sendes til matrikkelhjelp@kartverket.no. Vi svarer så raskt vi kan.

25.11.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 25.11.

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

18.11.2021: Driftsproblemer

Midt på dagen 18.11. fikk vi utfordringer med systemene på Kartverket. Det har vært en maskinvarefeil som har påvirket mange av systemene, eksempelvis både Jira og matrikkel produksjon. Nå skal problemet være ordnet, systemene oppe igjen og vi er tilbake i normal drift.

17.11.2021: Rettet: Pålogging til matrikkel produksjon var nede

Vi har utfordringer rundt pålogging til matrikkelen. Brukere får ikke kommet seg inn.
Oppdatert: Kl. 10:00 er feilen fikset.

28.10.2021: Noe ustabilitet på matrikkelen i dag

Fra ca. kl. 12:40 i dag har det oppstått noe ustabilitet på matrikkeltjenerne. Vi jobber med å rette opp dette og håper at det ikke fører til for store problemer for brukerne våre.

21.10.2021: Oppgradering til versjon 4.2 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.2 tirsdag 26. oktober 2021. Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på alle matrikkelsystemer og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

Nytt i matrikkelen versjon 4.2

Legge til georeferert kart som bakgrunnskart

Det er nå mulig å lese inn en SOSI-fil med tilhørende bildefil som bakgrunnskart i matrikkelklienten.

Nytt brukstilfelle for kvalitetsheving for eksisterende bygningspunkt

Det er laget et brukstilfelle som leser inn en tekstfil med korreksjoner for bygningers representasjonspunkt. Dersom kjøringen gjør endringer, så lages det en loggfil som brukeren kan lagre. Denne lagres også i databasen for å redusere sannsynligheten for at loggen går tapt, da den skal brukes til å dokumentere hva som ble gjort for ettertiden.

Forbedringer

Markering for KOSTRA på bruksenhetsnivå

Det er innført tre nye felt på eksisterende funksjonalitet for bruksenhet.  På denne måten blir bruksenhet knyttet til KOSTRA-funksjon og organisasjonsnummer som eier/leier arealet.

Endringer i brukstilfeller for "Bygg unntatt søknadsplikt-registreringspliktig"

Skjermbildene for Ny bygning/bygningsendring unntatt søknadsplikt-registreringspliktig er nå lik andre skjermbilder for oppretting av nytt bygg. Tilsvarende er skjermbildene for Endre bygning/bygningsendring unntatt søknadsplikt likt skjermbildet for Endre bygningsdata.

Etablere festegrunn på seksjonert grunneiendom

Det skal nå være mulig å opprette eller splitte en festegrunn på en grunneiendom som er seksjonert. Det skal være mulig å splitte festegrunn fra fellesarealet til seksjonert festegrunn.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Endring i visning av bygningspunkt for bygninger med bygningsreferanse K (kulturminne)
 • Krummet linjer for Jordskifteforretning er ikke lenger lov. Bestemmelsen er lik for grenser som kommer fra jordskiftesak som fra matrikkelsak.
 • Det er blitt introdusert flere årsak til førings koder for bygninger med bygningstatusode Revet/Brent
 • Visning av tidligere adressekode og adressenavn på veg i "Endre veg" viser nå kun endringer hvor adressekode eller adressenavn er ulik forrige innslag i tabellen
 • Forbedret kartvisning av adressepunkt og adkomstpunkt som hører til en adresse
 • Forretningstyper som ikke tilhører matrikkelloven er fjernet som valg i flere brukstilfeller
 • Det skal nå være mulig å gjennomføre en Fradeling av ny grunneiendom, hvor den nye eiendommens areal ligger som en ring rundt den originale grunneiendommen
 • Fikset en feilmelding som dukket opp dersom man prøvde å slette teiggrenser på en teig for et punkt som berørte flere teiger
 • Rettet feil ved redigering av teiger

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

21.10.2021: Bank-ID blir periodevis utilgjengelig 21.-26. oktober

På grunn av vedlikehold og bytte av driftsleverandør hos Bank-ID vil man i perioder ikke kunne bruke denne til å logge på Kartverkets matrikkelklient. Hvis man prøver å bruke Bank-ID når den er utilgjengelig, får man en melding i ID-porten om at Bank-ID ikke kan brukes.

Matrikkelbrukere kan fortsatt logge på med brukernavn og passord inntil videre selv om de har lenket brukeren til ID-porten, så dette er løsningen hvis man støter på feilen.

19.10.2021: Pålogging matrikkelen versjon 4.1.5

Enkelte brukere kan ha problemer med å logge på matrikkelen etter utlegg av versjon 4.1.5. Vi jobber med saken.

18.10.2021: Kommunereguleringer ved årsskiftet 2021/2022

Det er tre områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra
1. januar 2022. Det gjelder et område fra Ullensvang til Eidfjord kommune, et fra Lillehammer til Øyer kommune og noen mindre områder mellom Øvre Eiker og Drammen kommune.

Vi minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2021/2022:
• Matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 16:00.
• Grunnboken stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 20:00, og det samme gjelder brukerne av elektronisk tinglysing.

Konsekvenser:
• Systemene matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelig for endringer inntil de etter planen åpnes igjen mandag 3. januar 2022.
• I perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester i perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis Se eiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

Denne driftsmeldingssiden oppdateres med status gjennom prosessen.

13.10.2021: Oppgradering til versjon 4.1.5 av matrikkelen mandag 18. oktober 2021

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.5 mandag 18. oktober 2021. Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på alle matrikkelsystemer og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

Nytt i denne versjonen:

 • Ny matrikkelstarter for Kartverkets klient, versjon 1.5. Last den ned fra matrikkelsida.
 • Brukere i Kartverkets klient kan logge seg på med IDPorten (BankID e.l.)
 • Selve påloggingen foregår i nettleseren din
 • Brukere av andre klienter kan logge seg på med brukernavn/passord som før
 • Brukere av APIer, WMS og WFS skal fortsette å bruke brukernavn/passord

I en overgangsperiode kan alle brukere av klienter velge å logge seg på med brukernavn/passord eller IDPorten. Når alle klienter tilbyr IDPorten vil pålogging med brukernavn/passord bli stengt.

Les mer på Kartverkets nettsider. Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

28.09.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 30.09.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

23.09.2021: Oppdatering fra Folkeregisteret

Vi viser til driftsmelding datert 21.09.2021. Vi har funnet feilen vedrørende datautvekslingen med Folkeregisteret.
Vi planlegger å være ajour med data primo uke 39 og beklager eventuelle ulemper dette fører til for brukerne av dataene.

21.09.2021: Feil ved innlesing fra Folkeregisteret

Vi har en feil ved innlesing av data fra Folkeregisteret som fører til feil i bostedsadresse til person i matrikkelen. Postadressen er korrekt.

Vi jobber med å håndtere feilsituasjonen.

15.09.2021: Planlagt produksjonssetting av versjon 4.1.5 rundt 2-faktor autentisering utsettes

Under produksjonssetting av denne versjonen oppdaget vi en del ustabilitet. Feilsøking har ledet oss til at det mest sannsynlig er en bug i applikasjonstjeneren vår.

Dette førte til at vi avbrøyt oppgraderingen til versjon 4.1.5, gjeldende versjon er 4.1.4.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

10.09.2021: Oppgradering til versjon 4.1.5 av matrikkelen tirsdag 14.09.2021

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.5 tirsdag 14.09.2021. Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på alle matrikkelsystemer og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

Nytt i denne versjonen:

 • Ny matrikkelstarter for Kartverkets klient, versjon 1.5. Last den ned fra matrikkelsida.
 • Brukere i Kartverkets klient kan logge seg på med IDPorten (BankID e.l.)
 • Selve påloggingen foregår i nettleseren din
 • Brukere av andre klienter kan logge seg på med brukernavn/passord som før
 • Brukere av APIer, WMS og WFS skal fortsette å bruke brukernavn/passord

I en overgangsperiode kan alle brukere av klienter velge å logge seg på med brukernavn/passord eller IDPorten. Når alle klienter tilbyr IDPorten vil pålogging med brukernavn/passord bli stengt.

Les mer på Kartverkets nettsider. Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

23.08.2021: Mange personoppdateringer fra folkeregisteret som vil påvirke endringsloggen

Til dere som benytter endringsloggen for matrikkelen og grunnboka:
Folkeregisteret startet fredag en maskinell korrigering av personopplysninger på ca. 1,7 millioner personer. Dette er endringer som vil påvirke databasen og endringsloggen for personoppdateringer både i matrikkelen og grunnboka.

Dette har ført til at det i løpet av helga har kommet veldig mange oppdateringer på personer i matrikkelen. For matrikkelen ble det lørdag oppdatert i underkant av 200 000 personer, og natt til søndag ca. 400 000 personer. Vi regner med det samme natt til mandag.

Når det gjelder grunnboka, regner vi med at oppdateringene kommer så snart folkeregisteret er ferdig med sine oppdateringer. Det har varslet noen forsinkelser så vi vet ikke akkurat når de er ferdige. Vi regner med at endringer i grunnboksbasen først blir oppdatert i begynnelsen av uka.

20.08.2021: Oppgradering til versjon 4.1.4 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.4 tirsdag 24.08.2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon og vil bli foretatt på dagtid mellom kl. 12:00 og 13:00.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom kl. 09:30 og 10:30.

Versjonen inneholder en ny rapport, relevant utdrag av matrikkelen. Rapporten viser opplysninger om eiendomsgrenser som er registrert i en forretning/sak. Det er vist situasjonen før og etter at grenser er endret i matrikkelen. Endringene er markert slik at de er lett synlige.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

21.06.2021: Oppgradering til versjon 4.1.3 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.3 tirsdag 22.06.2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon og vil bli foretatt på dagtid.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom kl. 09:30 og 10:30.

Versjonen inneholder noen små forbedringer av Kartverkets matrikkelklient.

21.06.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 24.06.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

10.06.2021: Matrikkelen versjon 4.1.2.3 ble lagt ut i produksjon tirsdag 08.06.2021

Etter denne oppdateringen kan kvitteringer for elektronisk tinglyste forretninger hentes ut i matrikkelen som vanlig.

Vær oppmerksom på at det er kun for forretninger sendt inn etter at denne versjonen ble lagt ut at det vil fungere.

Det som ble sendt inn før vi la ut den nye versjonen er fortsatt slik det var, dvs. at man får et brev med informasjon om bekreftet Grunnboksutskrift i stedet for en kvittering. Hvis du kommer i denne situasjonen, kan du ta kontakt med kundesenteret som kan skaffe de manglende kvitteringene.

04.06.2021: Informasjon om utsettelse av to-faktor pålogging via ID-porten til matrikkelen

Vi viser til den tidligere informasjonen om innføring av to-faktor pålogging til matrikkelklienten. Dette var planlagt satt i produksjon 08.06., men tekniske utfordringer hos oss fører til at vi må utsette dette til slutten av august 2021.

Vi jobber med å utarbeide en revidert tidsplan for arbeidet, denne vil vi gjøre kjent i løpet av kort tid.

01.06.2021: Uthenting av Grunnboksutskrift etter elektronisk tinglysing gir informasjonsbrev i stedet for kvittering

Etter oppgradering av grunnboken lørdag 29.05 får man ikke lengre hentet ut kvitteringer etter elektronisk tinglysing i matrikkelen som forventet. I stedet kommer det et brev med informasjon om bekreftet Grunnboksutskrift. Vi jobber med å få fikset dette og håper å få lagt ut feilretting i løpet av kort tid.

Hvis man kommer i denne situasjonen, kan man ta kontakt med kundesenteret som kan skaffe de manglende kvitteringene.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

26.05.2021: Nytt i matrikkelen versjon 4.1

Tirsdag 25.05.2021 ble versjon 4.1 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er faset ut, detaljert informasjon finnes her.

Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.1

Opplysninger om landmåler
Fra versjon 4.1 av matrikkelen er det mulig å legge til opplysninger om landmåler ved matrikkelføring av oppmålingsforretninger. Det gjelder opplysning om hvilken landmåler som er utpekt av kommunen til å bestyre oppmålingsforretningen som registreres, jf. matrikkellova § 35 andre ledd.

Opplysning om nettadresse til saksarkiv
Det er nå mulig å registrere nettadresse til saksarkiv. Funksjonaliteten er tilknyttet forretningsdata. Feltet kan benyttes av kommuner som har innsynsløsning for visning av dokumenter, eller søkefelt for dette.

Geometri for grenser som følger kurve
Det er innført nye regler for merking og måling av grenser. Dette følger av endringene i matrikkelforskriften av 8. juni 2020, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Endringene får noen praktiske konsekvenser for situasjoner der grenser følger kurver. Du kan finne mer informasjon i artikkelen Merking og måling av grenser – grenser som følger kurve.

Føring av eier av offentlig veggrunn mv.
Det er innført nye regler for føring av eier av offentlig veggrunn mv. som følge av endringene i matrikkelforskriften § 62b. Kommunene skal føre opplysning om registrert eier og fester i saker som gjelder matrikulering av umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn samt registrering av jordsameie.
Kartverket skal føre opplysninger om ikke tinglyste eierforhold i andre tilfeller.
Opplysninger om eier og festers kontaktinstans skal kunne føres av både Kartverket og kommunene.

Generelle forbedringer og feilrettinger
Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Font i rapporter fra matrikkelen er endret.
 • Font med samiske tegn benyttet feil tegn i PDF-rapport. De samiske tegnene "Ŋ" og "ŋ" skilles nå bedre fra hverandre i rapporter med ny font.
 • Rettet feil som oppstod i flatebygging dersom SOSI-fil inneholdt koordinater på teiggrense med høyde.
 • Feil på lagret nøyaktighetsklasse på teiggrenser er rettet. Det er 450 000 - 500 000 teiggrenser som har blitt oppdatert.
 • Det ble lagt til en "Legg til knapp" i dialogvinduet for registrering av atkomster for å hindre at vinduet lukkes dersom man skal registrere sommer- eller vinteratkomst.
 • Atkomst vil nå vises og kunne editeres i kartlaget.
 • Fjernet restriksjonen om å ha dato på ny føringshistorikk i brukstilfellet Endre Bygningsdata. Bygningstatushistorikker uten dato vil også sorteres etter rekkefølgen som nevnt i beskrivelsen.

Tilbakemeldinger
Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Føringsinstruks
Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.1, er oppdatert.
Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

 

21.05.2021: Oppgradering til versjon 4.1 av matrikkelen

Det er planlagt en oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.0 tirsdag 25.05.2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon, og den vil bli foretatt på dagtid.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom 09:30 og 10:30.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

11.05.2021: Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

Kartverket minner brukerne av matrikkelens testmiljøer om at dagens nettadresser vil bli endret 20.05.2021. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet. Disse endringene vil ikke påvirke produksjonsmiljøet.

Ny IP-adresse mot disse systemene vil være 159.162.107.105.

Nedenfor følger oversikt over URL-endringene til matrikkelens testmiljøer:

Gammel URL

Ny URL etter 20. mai

https://www.test.matrikkel.no

https://prodtest.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7002

https://hotfix.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7004

https://betatest.matrikkel.no

https://kurs.matrikkel.no:7004

https://kommunetest.matrikkel.no

Del