Jente på fjelltur Skeikampen
HØGT: Kartverkets oversikt over dei høgaste fjelltoppane i alle kommunane, er ei populær liste for fjellglade nordmenn. Foto: Hanna Hauan
Siste oppdatering

Høgaste fjelltopp eller punkt i kvar kommune

Her er Kartverkets oversikt over alle kommunetoppane i heile landet, med informasjon om fjellets høgde, og lenke til Norgeskart.no, «Hvor-appen» og GPX-fil.

Slik er lista laga

Tabellen er laga ved hjelp av ein analyse av kommuneinndeling og nasjonal, detaljert høgdemodell (NDH) med ei oppløysing på 1 m. Det gir nokre begrensingar:

Kommunegrenser er ikkje like detaljerte som topografien i verkelegheita, mellom anna ved at grensene ikkje følger ein fjellegg eller går over den høgste toppen. Hvis punktet ligg langs kommunegrensa, kan høgda difor avvike frå tidlegare oversikter.

Modellen har ei oppløysing på 1 meter og er som regel laga av enda meir detaljerte laserdata. Høgda kan difor avvike noko frå dei opprinnelege laserdataa. Akkurat som kommunegrenser kan vere upresise, kan det også vere feil i høgdemodellen.

Lista hadde tidlegare informasjon om primærfaktor, namn på toppen og andre detaljar. Dette kravde mykje manuelt ettersyn, mellom anna gjennom fleire rundar med endringar i kommunestrukturen.

For å automatisere utrekninga, har vi gjort nokre forenklingar: Medan lista før viste høgaste «fjelltopp» (definert som høgaste punkt der heile området rundt er lågere), syner tabellen no høgaste punkt i kvar kommune ut frå nasjonal, detaljert høgdemodell. I nokre tilfelle er det ingen fjelltopp, men eit punkt i ei skråning som er kommunens høgaste stad.

Nye funksjonar

Istaden har vi fått lagt til funksjonar som gjer det enklare å dra nytte av lista: No kan du klikke på lenker i tabellen og få opp det høgaste punktet i Norgeskart.no eller i Kartverket sin populære mobil-app «Hvor?». Vil du ha punktet rett inn på GPSen din, kan du laste det ned som ei GPX-fil.

Bruk lista til å planlegge neste fjelltur, lage ein kviss eller skaffe deg nyttig lokalkunnskap!

Eit par brukartips

I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søke i tabellen på kommunenamn.

  • Tabellane er breiare enn vanleg nettlesar på mobil. Snu mobilen til liggande format for å sjå flere data.
  • «Vis i Hvor-appen» fungerer berre på mobil viss Hvor-appen er installert. Kartpunktet blir lagra som eit bokmerke under «Mine steder».
  • Last ned Kartverket sin gratis-app Hvor frå App Store (Iphone) eller Google Play (andre mobilar).

Høgaste fjelltopp i kommunen

Del
XPPT