Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Jente på fjelltur Skeikampen
HØGT: Kartverkets oversikt over dei høgaste fjelltoppane i alle kommunane, er ei populær liste for fjellglade nordmenn. Foto: Hanna Hauan
Last updated

Høgaste fjelltopp i kvar kommune

Sjekk kva for fjell som er høgast i kommunen din!

Her er Kartverkets oversikt over alle kommunetoppane i heile landet, med informasjon om fjellets høgde, namn, primærfaktor, referansepunkt og meir.

I nokre tilfelle er det ingen fjelltopp, men eit punkt i ei skråning som er kommunens høgste. Nokre fjell har òg toppen dekt av ein brekappe. For desse vil høgda kunne variere igjennom året, og dessutan frå år til år.

Bruk lista til å planlegge neste fjelltur, lage ein kviss eller skaffe deg nyttig lokalkunnskap! 

Tips: I tabellen kan du sortere kolonnene i stigande eller synkande rekkjefølgje ved å klikke på kolonnetitlane. Du kan òg søkje i tabellen. 

18.03.2021

Kommunetopp-lista

Sjå eller last ned heile kommunetopp-lista i pdf.

Høgaste fjelltopp i kommunen

Share