Siste oppdatering

Oppdatert WMS-tjeneste for havnedata publisert i Geonorge

Ny WMS-tjeneste (Web Map Service) er implementert for å gjøre data lagret i den nye standarden Havnedata 3.0 tilgjengelig. Tjenesten er satt opp med nye gjeldende tegneregler.

Forbedret visning av havneområder

WMS-tjenesten blir oppdatert hver dag, hvis det skjer endringer i havnedatabasen så publiseres endringene i tjenesten samme dag.

Her er oversikt over alle endringene fra Havnedata 2.0 til Havnedata 3.0

Den nye tjenesten deler samme nettadresse som forrige utgave av WMS-tjenesten, så det vil ikke være mulig å finne den eldre versjonen.

BERGEN HAVN: Oppdatert WMS-tjeneste gir forbedret visning av norske havner. Foto: Mostphotos
BERGEN HAVN: Oppdatert WMS-tjeneste gir forbedret visning av norske havner. Foto: Mostphotos

Havnedata WMS brukes til å hente informasjon om:

  • Arealoversikt på land.
  • Oversikt over hvilken type avfall som kan kastes hvor.
  • Lokalisering av havneanlegg: Hvilke er ISPS-havneanlegg og hvilke kaier som er tilknyttet hvert av disse havneanleggene.
  • Kai-utforming: Geografisk, brukstype, konstruksjonstype, type dekke på kaien.
  • Vektbegrensning på områder i havn: Tillatt tyngde på kjøretøy og tynge av last som kan lagres.
  • Kran-kapasitet: Lokalisering, fast montert eller flyttbar kran, rekkevidde og maksbelastning.
  • Oversikt over fartsbegrensninger eller andre områder som er underlagt reguleringer eller forbud.

Fakta

Del
XPPT