Siste oppdatering

Blir partner i Seabed 2030

Den nordiske hydrografiske kommisjonen blir partner i Seabed 2030. Det er første gang en regional kommisjon slutter seg til prosjektet, noe som kan gi et løft for ambisjonen om å kartlegge verdens havbunn innen 2030.

NHC2 (1)-4.jpg
ÅRSMØTE I SVERIGE: 15. april 2024 signerte Den nordiske hydrografiske kommisjonen en intensjonsavtale med Seabed 2030-prosjektet. Fra venstre: Hendrik Stang, Gudmundur Birkir Agnarsson, Jamie McMichael-Phillips, Evert Flier, Gudmund Jønsson, Georg Larusson, Magnus Walhagen, Hans Øyas, John Nyberg, Elizabeth Hagemann, Annika Axne, Pia Dahl Højgaard, Yarmo Makkinen, Niels Bjarki Finsen og Rainer Mustaniemi Foto: Seabed

Den Nordiske Hydrografiske Kommisjonen er en samarbeidsarena for sjøkartverkene i Norge, Finland, Danmark, Island og Sverige. Her utveksles erfaringer om testing og implementering av ny teknologi, nye standarder og prosedyrer innen sjømåling, prosessering av data, etablering og distribusjon av nye tjenester for sluttbrukere.

Kommisjonen er den første blant 15 regionale kommisjoner som har sluttet seg til Seabed 2030-prosjektet og bidrar aktivt til Den internasjonale hydrografiske organisasjonens (IHO) arbeid med nøyaktig oppmåling og kartlegging av verdenshavene. Evert Flier er leder i GEBCOs styrekomité og er internasjonal koordinator i Kartverkets sjødivisjon. Han har aktivt forhandlet for å sikre at intensjonsavtalen blir gjennomført.

– Selv om flere nordiske land har begrensninger på tilgang til detaljerte dybdedata, er det stor enighet om samfunnsnytten av god tilgang til dybdedata, sier Flier.

Oppfordrer til deling av data

Seabed 2030 er et samarbeidsprosjekt mellom veldedighetsorganisasjonen The Nippon Foundation og General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO), med mål om å mobilisere alle som kan bidra til økt kunnskap om verdens havbunn. Eksempel ved å promotere nye kartleggingsaktiviteter på steder der ingen data eksisterer eller ved å oppfordre offentlige aktører til å dele data.

–Omtrent 25 prosent av verdens havareal er kartlagt, men det eksisterer betydelige dybdedata som er utilgjengelige på nasjonale og lokale servere. Det er sløsing med kostbare ressurser å kartlegge samme områder flere ganger. Derfor oppfordrer vi til datadeling, sier Flier.

Han fortsetter:

– Vi snakker ikke om detaljerte dybdedata som har militære eller kommersielle begrensninger, men om dybdedata med lavere detaljeringsgrad som er verdifulle for havstrøm- og klimamodeller.

Kartverket tilgjengeliggjør norske dybdedata

Kartverkets sjødivisjon har over lang tid bidratt ved å tilgjengeliggjøre norske dybdedata. Som nasjonal dybdedataforvalter har Kartverket levert batymetri for norske havområder i 50 meter oppløsning.

– Jeg håper at samarbeidet sender et signal til andre land og regioner om å revurdere sine holdninger og regelverk for deling av dybdedata, avslutter Flier.

Fakta

Del
XPPT