Siste oppdatering

Nytt API for transformasjoner er lansert

Kartverket har over lengre tid jobbet med å modernisere transformasjonsbiblioteket. Nå er endelig de mest brukte transformasjonene tilgjengelige for norske formål via Proj og som et API. Det vil nå være mulig å transformere mellom alle norske referanserammer, det inkluderer også 4D-transformasjoner.

Er du utvikler, programmerer eller spesielt interessert, kan du nå bruke det nye transformasjonsbiblioteket til ditt formål eller i din løsning. Det er gratis og fritt tilgjengelig for bruk!

proj.org finner du dokumentasjon og kan laste ned kildekoden.

Kartverket har utviklet en webtjeneste for transformasjoner. Tjenesten er utviklet i Python med biblioteket pyproj og bygger på standarder i OpenAPI-spesifikasjonen. API-et vil være til stor nytte for alle skal transformere en enkelt koordinat eller transformere i en applikasjon.

API-et transformerer mellom referanserammer og kartprojeksjoner med bruk av EPSG-koder. Alle norske referanserammer og kartprojeksjoner er tilgjengelige i API-et og det er nå også mulig å transformere 4D-koordinater (nord, øst, høyde og tid).

API-et er tilgjengelig via Geonorge.

Kontakt

Del
XPPT