Siste oppdatering

Ny oversikt over dataflyt for arealplankart

Hvor oppdaterte er kommune- og reguleringsplaner i den landsdekkende databasen? Dette kan du nå se i den nye innsynsløsningen på Geonorge.

Kartverket samler inn arealplankart for kommuneplaner og reguleringsplaner i den landsdekkende databasen Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP). Disse distribueres blant annet via Geonorge.

Dataflyten i systemet er kompleks med mange datasett, og et spenn i oppdateringshyppigheten fra kommunene som varierer fra daglig til årlig. Den nye løsningen på Geonorge sammenstiller leddene i dataflyten, og gir Norge digitalt-partene innsikt i hvor oppdaterte dataene er.

Del
XPPT