Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Ny oversikt over dataflyt for arealplankart

Hvor oppdaterte er kommune- og reguleringsplaner i den landsdekkende databasen? Dette kan du nå se i den nye innsynsløsningen på Geonorge.

Kartverket samler inn arealplankart for kommuneplaner og reguleringsplaner i den landsdekkende databasen Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP). Disse distribueres blant annet via Geonorge.

Dataflyten i systemet er kompleks med mange datasett, og et spenn i oppdateringshyppigheten fra kommunene som varierer fra daglig til årlig. Den nye løsningen på Geonorge sammenstiller leddene i dataflyten, og gir Norge digitalt-partene innsikt i hvor oppdaterte dataene er.

Share
XPPT