Siste oppdatering

Kortere behandlingstid gir bedre turkart

​Ved inngangen av 2021 ble det satt et ganske ambisiøst mål: Én måneds behandlingstid på turruter som meldes inn gjennom «Rett i kartet».

Rutemerking med rød T på sti i Jotunheimen
TURRUTE: Turistforeningens røde T er et velkjent syn i norsk natur. Foto: Kartverket.

Målrettet arbeid over tid

For noen få år siden hadde innmeldingstjenesten «Rett i kartet» for turruter et etterslep på opp mot 1000 saker til behandling, og en behandlingstid på over ett år. Dette virket ganske håpløst i forhold til sti- og friluftssatsingen i samfunnet. Ikke minst for brukerne som måtte vente veldig lenge på å få se sine ruter i kartet.

Det har vært jobbet målrettet over lang tid for at publikum og ansvarlige for turruter rundt i landet skal se resultatet av det arbeidet som legges ned, og for å forbedre dataenes kvalitet og sammenheng med andre datasett.

Vi hadde vel mer et håp om å nå målet, enn troen på at det ville gå. Gjennom året har det vært jobbet gradvis nedover i køen av innmeldte saker. I løpet av sommeren og høsten har målet stadig kommet nærmere.

Målet er nådd

Den siste oversikten i desember 2021 viser at det ligger 41 turrutesaker til behandling gjennom «Rett i kartet», og ingen av disse er eldre enn én måned. Dermed er målet oppnådd!

Dette merkes også godt i dialogen med brukerne av dataene: Det kommer færre oppfølgingsspørsmål om saker og tilgjengeliggjorte turrutedata i ulike karttjenester.

Med dette utgangspunktet er vi godt rustet til å ta fatt på det som måtte komme av innmeldinger i 2022, forhåpentligvis uten noe etterslep. Det forventes blant annet at det vil komme ganske mye innmeldinger fra miljødirektoratets pågående prosjekt Friluftslivets ferdselsårer.

Turruter

Kartverket har ansvaret for forvaltning og distribusjon av Nasjonal database for turruter.

Last ned kartappen vår

Med Kartverkets app «Hvor?» vil du alltid ha tilgang til kart på telefonen din, også når du ikke har mobildekning.

Rett i kartet

Kartverkets data er sentrale i Norges offisielle datagrunnlag og brukes i en lang rekke kart på papir og nett. Her kan du hjelpe oss med å holde kartene oppdatert.

Del