Siste oppdatering

Kortere behandlingstid gir bedre turkart

​Ved inngangen av 2021 ble det satt et ganske ambisiøst mål: Én måneds behandlingstid på turruter som meldes inn gjennom «Rett i kartet».

Rutemerking med rød T på sti i Jotunheimen
TURRUTE: Turistforeningens røde T er et velkjent syn i norsk natur. Foto: Kartverket.

Målrettet arbeid over tid

For noen få år siden hadde innmeldingstjenesten «Rett i kartet» for turruter et etterslep på opp mot 1000 saker til behandling, og en behandlingstid på over ett år. Dette virket ganske håpløst i forhold til sti- og friluftssatsingen i samfunnet. Ikke minst for brukerne som måtte vente veldig lenge på å få se sine ruter i kartet.

Det har vært jobbet målrettet over lang tid for at publikum og ansvarlige for turruter rundt i landet skal se resultatet av det arbeidet som legges ned, og for å forbedre dataenes kvalitet og sammenheng med andre datasett.

Vi hadde vel mer et håp om å nå målet, enn troen på at det ville gå. Gjennom året har det vært jobbet gradvis nedover i køen av innmeldte saker. I løpet av sommeren og høsten har målet stadig kommet nærmere.

Målet er nådd

Den siste oversikten i desember 2021 viser at det ligger 41 turrutesaker til behandling gjennom «Rett i kartet», og ingen av disse er eldre enn én måned. Dermed er målet oppnådd!

Dette merkes også godt i dialogen med brukerne av dataene: Det kommer færre oppfølgingsspørsmål om saker og tilgjengeliggjorte turrutedata i ulike karttjenester.

Med dette utgangspunktet er vi godt rustet til å ta fatt på det som måtte komme av innmeldinger i 2022, forhåpentligvis uten noe etterslep. Det forventes blant annet at det vil komme ganske mye innmeldinger fra miljødirektoratets pågående prosjekt Friluftslivets ferdselsårer.

Del
XPPT