Siste oppdatering

Det offentlige kartgrunnlaget for 2022

Hvert år skal alle kommuner velge hvilke datasett som skal gjelde for arbeid etter plan og bygningsloven i kommunen. Er din kommune klar til å ta valget for i år?

FAKTA Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Det offentlige kartgrunnlaget er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Det er definert i plan- og bygningsloven § 2-1 og tilhørende kart- og planforskrift.

Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling. Kommunene velger sine DOK-datasett årlig. For arbeidet med DOK har vi samlet informasjon i en egen artikkel.

Revidert veileder

Veilederen "Velge det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunen" er oppdatert med veiledning om tiltakskategori i avsnitt 6.1.2. Tiltakskategori er nytt, og skal utfylle Merknadsfeltet i Geonorge når kommunene velger sitt DOK.

Datasett

Den nasjonale listen med totalt 146 datasett er oppdatert per januar 2022. Les mer om DOK på regjeringens nettsider.

Dere finner også lenke til selve listen over datasett lengst nede på siden på regjeringen.no.

Del
XPPT