Siste oppdatering

Utkast til ny produktspesifikasjon

Produktspesifikasjon "Avvik kartdata 1.0" spesifiserer hvordan avvik på kartdata skal utveksles.

Produktspesifikasjonen skal brukes til å utveksle informasjon om avvik mellom to forskjellige versjoner av samme datasett, eller mellom et bestemt kartdatasett og virkeligheten. Den kan brukes både i forbindelse med kunde/leverandør-forhold i ulike typer kartleggingsprosjekter, og i forbindelse med samarbeid om datakvalitet mellom ulike parter.

Kartverket vil basere sine tilbakemeldinger til firma fra årets kartleggingsprosjekter på denne spesifikasjonen. Avvik i FKB-data som Kartverket finner ved konsistenskontroller av data vil også kodes etter denne spesifikasjonen.

Geovekst er vanligvis eier av produktspesifikasjonene for datasett som etableres gjennom samarbeidet, men bruksområdet for akkurat denne produktspesifikasjonen vil potensielt gå ut over FKB-datasettene. Kartverket står derfor som dataeier for Avvik kartdata 1.0.

Tilbakemeldinger på utkastet

Frist for innspill var 30. september 2022. Basert på tilbakemeldinger på denne "utkast-versjonen" regner vi med å etablere en første offisiell versjon i løpet av 2023.

Har du spørsmål?

Del
XPPT