Siste oppdatering

FKB produktspesifikasjoner versjon 5.0 på høring

FKB produktspesifikasjoner versjon 5.0 er nå på høring. Les høringsdokumentene, og kom med ditt innspill innen 31. oktober 2021.

Del
XPPT