Siste oppdatering

Kartverket nominert til Bedre stat-prisen 2024

Kartverket er nominert til Bedre stat-prisen 2024 for prosjektet «digital samhandling ved eiendomshandel». Og ikke bare er Kartverket nominert; vi er blant de tre finalistene som juryen har pekt ut! 

Om DSVE

  • Digital samhandling ved eiendomshandel (DSVE) er et prosjekt som eies i samarbeid med DSOP (digital samhandling offentlig privat).
  • Formålet er å digitalisere boligkjøpsprosessen og all dialog mellom bank, megler og Kartverket i en bolighandel.
  • Enkel og trygg deling av data har medført at prosesser som tidligere har tatt dager og uker, nå skjer på minutter og sekunder.

Prisen deles ut av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Vinneren kåres allerede 6. februar på Årskonferansen - en bedre stat som arrangeres av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Dette skriver DFØ om prisutdelingen:

«Bedre stat-prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor. Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.»

I konkurranse med Digdir og UDI

De tre finalistene til Bedre stat-prisen 2024 er:

  • Digitaliseringsdirektoratet for Maskinporten
  • Kartverket for digital samhandling ved eiendomshandel
  • Utlendingsdirektoratet for heldigitale oppmøtefrie tjenester

 – I en slik setting må det være lov å si at jeg er stolt på Kartverkets vegne: Når jeg leser over kriteriene som juryen legger vekt på, tikker vi godt av på alle punkter, sier Ida Haukedalen som sitter i prosjektgruppa.

For hør bare her: Prosjektet Digital samhandling ved eiendomshandel skal bidra til mer effektive prosesser for aktørene som arbeider med eiendomshandel. Det skal også gi en tryggere og enklere brukeropplevelse for kjøper og selger.

Stor samfunnsøkonomisk verdi

Samfunnsverdien av prosjektet er estimert til 13,3 milliarder kroner over en tiårsperiode. Allerede nå er 50 prosent av dette realisert.

Ida-Haukedalen-og-Hanne-Nordskog-Inger-DSOP-DSVE.jpg
FINALIST: Ida Haukedalen i Kartverkets eiendomsdivisjon og Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge intervjues til en film som finalistene skal vise under prisutdelingen på "Bedre stat". Digital samhandling ved eiendomshandel er et tiltak i regi av Digital samhandling offentlig-privat, der Kartverket representerer offentlig sektor.

– Prosjektet og samarbeidspartnerne fortsetter å jobbe målrettet for å øke bruken av det som er levert. Ikke minst jobber vi for å legge til ny funksjonalitet for å øke nytteverdien, sier Ida.

Hun benytter anledningen til å takke Kartverkets samarbeidspartnere Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og Altinn.

– Vi viser at det er mulig å digitalisere viktige verdikjeder fra A til Å gjennom offentlig og privat samarbeid, avslutter Haukedalen.

Del
XPPT