Siste oppdatering

Vinner av Bedre stat-prisen for 2024

Kartverket ble hedret for sin sentrale rolle i et offentlig-privat samarbeid. Samarbeidet sparer samfunnet for milliarder av kroner, miljøet for utslipp knyttet til transport samt tonnevis av papir.

Utdeling av Bedre stat-prisen 2024. Fra venstre: Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, kartverkssjef Johnny Welle fra Kartverket og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
Utdeling av Bedre stat-prisen 2024. Fra venstre: Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, kartverkssjef Johnny Welle fra Kartverket og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: DFØ

Kartverket vant prisen for «digital samhandling ved eiendomshandel», og slo Digitaliseringsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet på målstreken.

– Vi er en av de viktigste teknologiselskapene i Norge og leverer datagrunnlag som understøtter viktige samfunnsprosesser. Gjennom digital eiendomshandel alene, bidrar Kartverket til å skape samfunnsverdier tilsvarende 13,3 milliarder over 10 år i samarbeid med offentlige og private aktører. Halvparten av verdien er allerede realisert, forteller eiendomsdirektør Hannah Cook i Kartverket.  

– Denne prisen deler vi med alle partene i Digital samhandling offentlig privat (DSOP) og Eiendom Norge, sier hun videre.

Digitaliserer en av de store livshendelsene

Prosjektet «digital samhandling ved eiendomshandel» handler om å gjøre boligkjøpsprosessen heldigital for alle involverte parter: Bolighandel blir forenklet for kjøper og selger.

Kjøp, finansiering og tinglysing av fast eiendom fremstår i én og samme digitale prosess for en boligkjøper og selger, samt meglere og banker og Kartverket som er involvert i bolighandelen. I tillegg vil kjøper og selger gis mulighet for raskere overtagelse – og selger vil kunne få oppgjøret raskere på konto.

Den heldigitale bolighandelen sparer miljøet for utslipp knyttet til transport av dokumenter. Det er estimert at vi sparer miljøet for 120 tonn papir i året ved å gjøre bolighandelen heldigital.

– Kartverket er med på å digitalisere av en av de største livshendelsene i en persons liv, nemlig det å kjøpe og selge bolig. Vi tilrettelegger for en enkel, trygg og effektiv, digital bolighandel sammen med andre aktører som er med i en boligkjøpsprosess, sier Hannah Cook.

Innovasjonsdrevet teknologibedrift

Kartverket får Bedre stat-prisen for å kunne vise til konkrete resultater knyttet til det å effektivisere og forbedre statlig sektor. Prisen skal også motivere statlig sektor til å lage helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester.

Kartverkssjef Johnny Welle er stolt og glad for utmerkelsen:

– Ved å vinne årets pris for Bedre stat – får Kartverket en tydelig bekreftelse på at digitaliseringsreisen og -kompetansen ansatte har bygd over mange år, har betydning også for digitaliseringen av privat sektor. Jeg blir ydmyk og stolt når gode venner i det offentlige rom sier at vi er Norges viktigste digitale virksomhet. Denne prisen skal vi feire sammen med resten av Kartverket og alle i DSOP-samarbeidet, sier Welle.

Unikt samarbeid

Det er første gang Kartverket vinner Bedre stat-prisen. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum delte ut prisen til Kartverket på «Årskonferansen – bedre stat» tirsdag 6. februar.

– Dette tiltaket fører til at samfunnet som helhet sparer mange milliarder kroner. I tillegg kan andre deler av forvaltningen lære av det. Da tenker jeg blant annet på hvordan Kartverket har fått til god samhandling mellom offentlige og private virksomheter. Å samhandle på tvers av sektorer vil bli stadig viktigere i forvaltningen, sier Vedum i en pressemelding fra DFØ.

Tiltaket «digital samhandling ved eiendomshandel» er et prosjekt i regi av Digital samhandling offentlig privat (DSOP) ved Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet, Kartverket, finansnæringen ved Bits og Finans Norge i samarbeid med Eiendom Norge.

Målet for DSOP-samarbeidet er å digitalisere viktige prosesser i samfunnet og skape verdi i form av å forenkle og bedre brukeropplevelser i tillegg til finansielle gevinster. De samfunnsøkonomiske gevinstene er knyttet til tidsbesparelser hos involverte aktører, mer effektive prosesser grunnet automatisert deling av data og miljøgevinster.

Se bilder i Kartverkets bildebank.

Fakta Bedre stat-prisen 2024

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) deler hvert år ut prisen «Bedre stat».

Prisen går til en statlig virksomhet eller et tiltak som kan vise til konkrete resultater knyttet til effektivisering og forbedring av statlig sektor.

Bedre stat-prisen skal inspirere til mer helhetlige, effektive og brukervennlige tjenester, og gi anerkjennelse til dem som tenker nytt rundt styring, ledelse og organisering.

Av 11 nominerte gikk tre finalister videre, hvor Kartverket ble kåret som vinner på «Årskonferansen – en bedre stat» 6. februar i Oslo.  

De andre finalistene i år er: Digitaliseringsdirektoratet for Maskinporten og Utlendingsdirektoratet for heldigitale oppmøtefrie tjenester.

Fakta Om digital samhandling ved eiendomshandel

Digital samhandling ved eiendomshandel (DSVE) er et prosjekt som eies i samarbeid med DSOP (digital samhandling offentlig privat).

Formålet er å digitalisere boligkjøpsprosessen og all dialog mellom bank, megler og Kartverket i en bolighandel.

Enkel og trygg deling av data har medført at prosesser som tidligere har tatt dager og uker, nå skjer på minutter og sekunder.

Kontakt

Del
XPPT