Siste oppdatering

«Eiendomstjenester» avvikles permanent 9. oktober 2023

Tidligere i år besluttet Kartverket å avvikle sin digitale tinglysingstjeneste for mindre virksomheter, «Eiendomstjenester», i løpet av 2023. Nå er tidsplanen for avviklingen av tjenesten klar.

Avviklingen skjer stegvis over nesten to måneder for å sikre en god saksflyt i systemet før tjenesten permanent avvikles.

For brukerne av «Eiendomstjenester» er det fire datoer som er verdt å merke seg:

 • 18. august
  Siste dato hvor bruker kan opprette ny sak og sende til signering i tjenesten
   
 • 18. september
  Siste dag signert sak kan sendes til tinglysing
   
 • 29. september
  Alle saker innsendt via «Eiendomstjenester» må være ferdigbehandlet hos Kartverket
   
 • 9. oktober
  «Eiendomstjenester» blir stengt. Frem til 9. oktober må brukerne selv hente ut status og dokumentasjon på tinglyste saker.

I ettertid vil spørsmål og informasjon om de tinglyste sakene svares ut av Kartverket sitt kundesenter.

Brukere ser på nye muligheter

Kartverket opplever at brukergruppen til «eiendomstjenester» aktivt søker digitale tinglysingstjenester gjennom alternative kanaler etter at beslutningen om avvikling av tjenesten ble kjent. Tilbydere av tinglysingstjenester har fått henvendelser fra potensielt nye brukere. Samtidig har flere aktører tatt direkte kontakt med Kartverket for å diskutere muligheten for å lage egne løsninger ved bruk av vårt maskin-til-maskin grensesnitt. Flere av dagens brukere vil allikevel måtte benytte papirinnsending i en mellomfase, da det vil ta tid før alternative løsninger kommer på plass.

Målet om økt digital tinglysing står seg

Kartverket fokuserer på å videreutvikle sitt maskin-til-maskin grensesnitt og har tett dialog med tilbydere av tinglysingstjenester for å legge til rette for løsninger som gir enkel, sikker og digital tinglysing for nye og eksisterende brukere. Vi oppfordrer fortsatt brukere til å ta kontakt med Kartverket for å diskutere gode løsninger, samt dele behov og erfaringer. Dette er viktig for arbeidet med å gjøre digital tinglysing mer tilgjengelig.

FAKTA «Eiendomstjenester»

Nettjeneste for digital tinglysing for profesjonelle aktører som tinglyser små volum, men ofte nok til at det er behov for en digital tinglysingstjeneste.

Lansert som pilot i april 2021.

Mindre advokatbedrifter var en prioritert målgruppe.

Les mer om beslutningen om å avvikle tjenesten.

Kontakt

Del
XPPT