Siste oppdatering

Digitalt kurs om atkomstpunkt

En adresse er ikke alltid nok for å finne fram. Skal du registrere atkomstpunkter i din kommune? Da er Kartverkets digitale kurs noe for deg.

Atkomstpunkt er viktig informasjon for enkelt å finne fram der adressepunktet alene ikke definerer atkomsten til en adresse på klar og entydig måte. Det er viktig å benytte tilgjengelig veiledningsmateriell før atkomstpunkt registreres. Dette for å sikre god kvalitet på atkomstpunkt fra begynnelsen.

Kartverket har utarbeidet et kurs om atkomstpunkt. Kurset er en video om bruk og registrering av atkomstpunkt, og ligger åpent for alle. Den vil være til god hjelp for deg som skal registrere atkomstpunkt i matrikkelen.

Veiledning – atkomstpunkt

I tillegg til det digitale kurset kan du lese mer om registering og bruk av atkomstpunkt i føringsinstruksen og adresseveilederen.

Det er lagt til rette for registrering av to nye typer atkomstpunkt i matrikkelen, fra versjon 4.4 av føringsinstruksen: atkomst nødetat og atkomst øy. Disse er begge omtalt i det digitale kurset, i tillegg til annet veiledningsmateriell.

Del
XPPT