Siste oppdatering

Godt resultat for Kartverkets kundesenter

Kartverkets kundesenter i Ullensvang får gode skussmål i en fersk brukerundersøkelse: Sammenlagt får Kartverkets førstelinje 4,8 av 5 stjerner for tilbakemeldingene på chat.

Vårt kundesenter i Ullensvang: Blide folk blant fjord og fjell

  • Kartverkets kundesenter ligger i Kinsarvik, mellom høye fjell ved Sørfjorden i Hardanger.
  • På avdelingen jobber 45 ansatte. Det er dem du møter når du kontakter Kartverket.
  • For å lære hvordan det oppleves å kontakte oss, har vi brukerundersøkelser blant dere som snakker eller chatter med oss.
  • 70 % i siste undersøkelse er privatpersoner, mens 18,8 % er bankansatt, megler eller advokat.
  • 56,8 % var i kontakt med Kartverket for første gang. 24 % er i kontakt med oss flere ganger i året, og 5,7 % kontakter oss ukentlig.

Kartverkets kundesenter ønsker å utvikle seg til å bli stadig bedre. Målet er å ta imot våre kunder på en hyggelig og profesjonell måte, og tilby den hjelpen som folk trenger.

– Brukerundersøkelser er en enkel og effektiv måte å lære mer om oss selv. Spørsmålene vil variere noe fra gang til gang, men enkelte kan du kjenne igjen dersom du har deltatt flere ganger. Vi sammenligner svarene for å se om vi har blitt bedre eller om vi må forbedre oss mer, sier leder Stig Yngve Røkenes ved Kartverkets kundesenter.

To ansatte ved Kartverkets kundesenter, Vibeke Sekse og Stig Yngve Røkenes. Foto: Kartverket
VIKTIG RESPONS: Rådgiver Vigdis K. Sekse og leder Stig Yngve Røkenes ved Kartverkets kundesenter mener det er viktig respons som kundene gir gjennom jevnlige brukerundersøkelser. Foto: Kartverket

I tillegg er det ofte et felt til slutt hvor du kan skrive inn egne kommentarer. Dette gir verdifulle tilbakemeldinger som Kartverket bruker for å utvikle kundesenteret. Kommentarene her hjelper i mange tilfeller skikkelig godt på vår selvtillit.

Brukerundersøkelse i desember

I desember 2023 sendte Kartverket ut årets siste brukerundersøkelse på telefon og chat. Av 616 henvendelser på chat, kom det tilbakemelding fra hele 339 brukere.

Av 3392 telefonhenvendelser ga 228 brukere svar i etterkant. Her ble det stilt 7 korte spørsmål, hvor brukeren krysser av for å svare.

– Vi er alltid spent på tilbakemeldingene: I løpet av undersøkelsen kan vi få stor pågang noen dager, slik at kundene får lang ventetid. På telefonen var gjennomsnittlig ventetid denne gangen på 2 minutter og 26 sekunder, forteller seniorrådgiver Lena Marie Tangnæs.

Høyt snitt

Spørsmålene er utformet som påstander, hvor du velger på en skala fra 1 («helt uenig») til 6 («helt enig»). Her var sammenlagt resultat 5,4, noe kundesenteret er svært fornøyd med.

På skalaen skårer Kartverket 5,6 på hvor imøtekommende og hyggelige kundesentret er, mens vi får 5,2 på hvor tilgjengelige vi er.

– Det er gledelig å se et resultat på 5,5 for fagkunnskap, veiledning og service: Vi jobber kontinuerlig med både fagkunnskapen til hver enkelt kundebehandler og god samtaleteknikk, sier Stig Yngve.

Tilbakemeldingene på chat ga totalt 4,8 av 5 mulige stjerner. Det er kundesenteret godt fornøyd med.

Takk for at du tok deg tid til å hjelpe oss å bli bedre!

Del
XPPT