Kartverkets identitet

Målet med vår identitet er å sikre et helhetlig uttrykk på tvers av alle kanaler. Merkevarebygging handler om å skape tillit. Kartverket skal yte kompetanse, service og kvalitet, og skal assosieres med disse verdiene.

XPPT