Siste oppdatering

Fornyet samarbeid med Norsk Romsenter

Kartverkssjef Johnny Welle og administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen i Norsk Romsenter signerte i forrige uke en ny samarbeidsavtale mellom Norsk Romsenter og Kartverket.

Kartverket har lang historie når det gjelder å samarbeide med Norsk Romsenter. 3. april gjennomførte derfor Norsk Romsenter og Kartverket sitt årlige toppledermøte.

Kartverkssjef og adm.dir i Norsk Romsenter håndhilser ved signering av samarbeidsavtale. Foto: Norsk Romsenter
SAMARBEID: Adm. dir. Christian Hauglie-Hanssen (t.v.) og kartverkssjef Johnny Welle signerte nylig ny samarbeidsavtale mellom Norsk Romsenter og Kartverket. (Foto: Norsk Romsenter)

– Hovedhensikten med de årlige møtene er å informere hverandre om strategier på kort og lang sikt, samt status når det gjelder pågående fellesprosjekter. I år ble i tillegg den overordnende samarbeidsavtalen oppdatert og underskrevet av begge parter, forteller fagdirektør Kristian Kihle i Kartverkets geodesidivisjon.

Gjensidig støtte

Samarbeidsavtalen understreker begge parters rolle i informasjonsutvekslingen, samt et felles ønske om å bidra til oppmerksomhet omkring romrelaterte aktiviteter som har betydning for begge parter. Avtalen sikrer gjensidig faglig støtte, nasjonalt og internasjonalt, i tilknytning til relevante romprogrammer.

– Dette er særlig viktig for prosjektsamarbeid der det åpnes muligheter som partene finner så interessante at de vil forene krefter for å få gjennomført konkrete prosjekter. Etter 12 år har vi fornyet avtalen og fortsetter et godt samarbeid. Dette sikrer maksimal utnyttelse av tjenestene fra ulike romprogram som vi deltar i, slik som Copernicus og Galileo, avslutter Kihle.

Del
XPPT