Siste oppdatering

Norge digitalt regionmøter

Samtlige kommuner og mange parter var til stede på årets møter i Vestfold og Telemark. Det viser hvor viktig denne møteplassen er for samarbeidspartene i de to fylkene. Møtene ble avholdt regionvis i perioden 9.-19. april.

I år som i fjor ble Norge digitalt-møtene (ND) avholdt ute i regionen. Turen i år gikk til Seljord, Midt-Telemark, Drangedal og Tønsberg kommune hvor kommunestyresalene ble stilt til rådighet.

ND-Årsmøte-2024-VETE-16-9.png
MØTENE 2024: Norge digitalt og regionsmøtene ble avholdt i Seljord, Midt-Telemark, Drangedal og Tønsberg kommuner. Ill.: Kartverket

Møtene ble innledet med nytt fra Kartverket, hvor behov for støtte fra alle parter rundt fellesløsninger ble belyst.

I tillegg ble Kartverkets satsninger innenfor ulike områder løftet frem i åpningsinnlegget til fylkeskartsjefen.

Arealregnskap og grønnstruktur

Spesielle tema for regionsmøtene i år var arealregnskap, blå- og grønnstruktur, hvor statsforvalteren og fylkeskommunen holdt sine innlegg.

Les mer om grønnstruktur på:

Møtene ble rundet av med matrikkel, hvor det var fokus på målene i fylkesgeodataplanen og fritidsboligprosjektet.

Fylkesgeodataplan for Vestfold og Telemark

ND-Årsmøte-2024-Seljord-16-9.png
MATRIKKELEN: Et av punktene på ND-møtene var matrikkel. Her fra møtet i Seljord kommune. Foto: Jon Arne Trollvik

Sentral møteplass

Samtlig kommuner og svært mange parter var til stede under møtene, noe som vitner om stor interesse og viktigheten av det arbeidet som legges ned. Samtidig en svært sentral møteplass mellom alle partene i samarbeidet for å ha en god dialog i regionen.

Del
XPPT