Siste oppdatering

Webinar om digital transformasjon

Kunnskap om og eksempler på hvorfor digital transformasjon er nødvendig innen plan, bygg og geodata var hovedtema. Flere regionale nettverk var arrangør sammen med Plan- og temadatautvalget for Trøndelag.

Webinaret ble avholdt 3. oktober med nær 100 deltakere. Webinaret ble godt mottatt med positive tilbakemeldinger fra deltakerne.

Hva er digital transformasjon?

Digital transformasjon kan beskrives som:

 • en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
  • hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
  • som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
 • en grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
 • redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring 

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet

Les mer om digital transformasjon på digdir.no

Digital transformasjon innebærer altså store endringer i den kommunale organisasjonen. Målet med webinaret var å gi kunnskap om og eksempler på hvorfor disse endringene er nødvendige og hvordan de kan gjennomføres.

Målgruppen

Målgruppen er bred og inkluderer fagmiljøer og ledere i kommuner som arbeider med eller blir berørt av temaet. Webinaret er også relevant for sektormyndigheter og andre som arbeider innenfor fagfeltet.

CC BY-NC 4.0 Legal Code Fredrik Øvergård-besk.png
«Samfunnet overlever når gamle menn og kvinner planter trær hvis skygge de vet de aldri skal sitte i». Fritt etter et gammelt, gresk ordtak. Foto: CC BY-NC 4.0 Legal Code Fredrik Øvergård

Opptak av webinaret

Du kan se opptak av webinaret under «Samlinger i plannettverket» litt nede på denne siden:

Plannettverk og kurs - Trøndelag fylkeskommune.trondelagfylke.no

Programmet

 • Kl. 0900 - Velkommen v / Per Arne Stavnås, Trøndelag fylkeskommune
 • Kl. 0910 - Digital transformasjon av kommunalteknisk område, hvorfor og hvordan v / Fredrik Øvergård, Fosen IKT
 • Kl. 0930 - Presentasjon fra Kongsvinger kommune v / Anne Kjersti Briskerud
 • Kl. 1010 - Hva gjøres nasjonalt rundt digital transformasjon innen plan, bygg og geodata? v / Heidi Liv Tomren, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kl. 1040 - Spørsmål og avrunding

Programmet for webinaret var utarbeidet av en programkomite bestående av representanter fra kommunene, DigiTrøndelag, Plannettverket i Trøndelag, GIS-nettverket i Trøndelag og Norge digitalt regionalt ved Plan- og temadatautvalget.

Del