Siste oppdatering

Droneforum for Trøndelag

Droneforumet hadde sitt første møte i mars 2022. Møteplassen er opprettet etter vedtak i fylkets Basisdatautvalg. Forumet har som mål å være et sted der droneinteresserte i Trøndelag kan dele erfaringer og kunnskap.

Droneforum Trøndelag – møteplass på Teams

Droneforum Trøndelag har opprettet en egen kanal på Kartverkets Teams-plattform.

For å få tilgang/ informasjon om pålogging, kan du sende e-post til: trondelag@kartverket.no

Pågående aktivitet i forumet

Erfaringsdeling, innspill og diskusjon knyttet til bruk av droner er viktig i forumet. For eksempel prosedyrer for å legge inn ortofoto basert på droneopptak i Norge i bilder.

Prosjekt Kjønstadmarka er et sånt prosjekt (Innherred kommunesamarbeid)

Ajourføring av FKB-data med grunnlag i dronebilder er under utprøving. I midten av juni 2023 ble det utført droneopptak i Åfjord sentrum. Ortofoto var på plass i Norge i bilder i august.

Arbeid med å teste ut ajourføring av FKB-data for området pågår.

Dronebasert ortofoto Åfjord 

Mål

Innarbeide rutiner for levering av data til Norge i bilder i henhold til gjeldende kravspesifikasjoner. Kontroll og publisering av nye prosjekter bli da mer automatisert.

Prøve bruk av dronebilder som grunnlag for ajourføring av FKB-data.

En ny variant av dronebilder er såkalte 360-bilder. Eksempler fra Trøndelag foreligger allerede.

Hjemmesiden til Orkland kommune

Del
XPPT