Siste oppdatering

Droneforum for Trøndelag

Droneforum Trøndelag hadde sitt første møte 17. mars 2022. Møteplassen ble opprettet etter vedtak i Basisdatautvalget for Trøndelag og er tenkt å være et sted der droneinteresserte i Trøndelag kan dele erfaringer og kunnskap.

Det var 30 deltakere på det en og en halv time lange møtet som ble holdt på Teams.

Som innledning fortalte Trondheim kommune om sine erfaringer med bruk av droner. Kommunen har brukt droner i flere år og møtedeltakerne fikk innblikk i blant annet bruksområder, ulike dronetyper, sensortyper, regelverk og kostnader.

En rask spørring undervegs i møtet viste at ca. 75% av deltakerne, ikke medregnet deltakere fra Kartverket, enten hadde eller gikk med planer om å anskaffe drone i egen organisasjon.

Vi sitter igjen med inntrykk av at det er behov for denne typen uformell møteplass for droneinteresserte og det kom inn diverse forslag til aktiviteter og aktuelle tema for kommende møter.

Noen aktuelle tema:

  • Hvordan gå fram for å laste opp droneortofoto i Norge i bilder?
  • Orientering om regler og forskrifter for dronebrukere
  • Etablere egen kanal på Teams
Del