Siste oppdatering

Droneforum for Trøndelag

Droneforum Trøndelag hadde sitt første møte i mars 2022. Møteplassen ble opprettet etter vedtak i Basisdatautvalget for Trøndelag. Forumet har som mål å være et sted der droneinteresserte i Trøndelag kan dele erfaringer og kunnskap.

Droneforum Trøndelag – møteplass på Teams

Droneforum Trøndelag har nå opprettet en egen kanal på Kartverkets Teams-plattform.

For å få tilgang/ påloggingsinformasjon, kan du sende e-post til: trondelag@kartverket.no

Om pågående aktivitet i forumet

På forumkanalen pågår det aktivitet med erfaringsdeling og innspill knyttet til droneproblemstillinger som for eksempel prosedyrer for å få dronebaserte ortofoto lagt inn i Norge i bilder.

Flere ortofotoprosjekter basert på drone er allerede tilgjengeliggjort i Norge i bilder, se for eksempel prosjekt Kjønstadmarka produsert av Innherred kommunesamarbeid.

Målet er å innarbeide rutiner for å kunne levere data til Norge i bilder i henhold til gjeldende kravspesifikasjoner slik at nye prosjekter kan kontrolleres og – dersom alt er i orden, publiseres med høy grad av automatisering.

Prosjekt Kjønstadmarka

En annen aktuell bruk av dronebilder er som grunnlag for ajourføring av FKB-data. Utprøving i mindre testområder er oppe til diskusjon.

En ny variant av dronebilder er såkalte 360-bilder. Eksempler fra Trøndelag foreligger allerede.

Hjemmesiden til Orkland kommune

Del