Siste oppdatering

Basisdatautvalg for Trøndelag fylke

Basisdatautvalget (BDU) skal i hovedsak arbeide med samordningen av basis geodata i fylket. Særlig med henblikk på styring, planlegging, organisering og forslag til prioriteringen av samarbeidsprosjekter innen Geovekst. Geovekst-prosjekt innbefatter etablering, drift og vedlikehold av både grunnkart og ortofoto.

Basisdatautvalget skal:

  • behandle saker vedrørende etablering, drift og vedlikehold av basis geodata, inklusive matrikkelen
  • gi innspill til kurs/kompetanseheving
  • forberede og gjennomføre vedlikeholdsårsmøter innen forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
  • videreutvikle rutiner for vedlikeholdsarbeid innen Geovekst

Kartverkets sentrale informasjon om Geovekst 

Basisdatautvalget skal ha minst to årlige møter. Ett fysisk før sommeren sammen med Fylkesgeodatautvalget, og 1-2 møter i september/ oktober (video) der geodataplanen er hovedtema.

Medlemmer i Basisdatautvalget 2023
Representant for Navn Kommer fra
Kommunene Ytre Namdal Lars Anders Myklebust Namsos kommune
Kommunene Indre Namdal Kristin Romundstad Grong kommune
Kommunene Innherred Simen Nygaard (leder) Steinkjer kommune
Kommunene Værnes Tove Korneliussen Stjørdal kommune
Kommunene Fosen - -
Kommunene Orkdalsregionen John Aune Heim kommune
Kommunene Trøndelag sør Stian Aune Melhus kommune
Trondheim kommune Kristine Nesset Stenvik Trondheim kommune
Landbruket i Trøndelag Gaute Arnekleiv Statsforvalteren i Trøndelag
Veg (europa- og riksveger) Turid Finstad Statens vegvesen
Trøndelag fylkeskommune (fylkesveger) Guri Markhus Trøndelag fylkeskommune
Veg Per Torstein Terjesen Nye Veier
Jernbanen Håvard Moe Bane NOR
Energiverk Roger Espen Tensio TS
Energiverk Tor Åge Wågø Tensio TN
Kartverket Lars Mardal Kartverket Trøndelag
Kartverket Alf Egil Aaberge Kartverket Trøndelag
Kartverket Jon Endre Kirkholt Kartverket Trøndelag
Kartverket John Thomas Aalstad Kartverket Trøndelag
Kartverket Brit Ingunn Wennberg Kartverket Trøndelag
Del
XPPT