Siste oppdatering

Kartleggingsprosjekt i Trøndelag fylke 2021

I Trøndelag blir det i år to FKB-B kartleggingsprosjekt og ett FKB-C kartleggingsprosjekt. I tillegg kommer et mindre laserskanningsprosjekt for deler av ny E6.

Kontaktperson

Kartverket Trøndelag

liv.trongmo.hognes@kartverket.no

Alle prosjekt er tildelt firma.

Prosjektkommuner FKB-B, 2021

 • Melhus
 • Skaun
 • Orkland
 • Midtre Gauldal
 • Grong
 • Namsskogan
 • Røyrvik

Prosjektkommuner FKB-C, 2021

 • Åfjord
 • Osen
 • Overhalla
 • Flatanger
 • Namsos
 • Nærøysund

Tabellen under viser oversikt over pågående prosjekt. Status på prosjektene blir oppdatert fortløpende.

Status kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Navn på prosjekt Kommuner Kartleggingstype Planlagt leveranse fra firma Firma Status august 2021
Indre Namdal 2021 Grong, Namsskogan og Røyrvik FKB-ajourføring og nykonstruksjon Vinter 2022 Terratec AS Datafangst ferdig. Midlertidige ortofoto leveres ca 1. oktober
Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal 2021 Melhus, Skaun, Orkland og Midtre Gauldal FKB-B ajourføring og nykonstruksjon Vinter 2022 COWI AS Datafangst ferdig. Midlertidige ortofoto leveres ca 1. oktober
Trøndelag FKB-C 2020 Nærøysund, Namsos, Flatanger, Osen og Åfjord FKB-C ajourføring og nykonstruksjon fra omløpsbilder 1.11.2021 Rambøll Firma i gang med konstruksjon.
Laser Soknedal E6 Midtre Gauldal Laserskanning, minimum 10pkt/ m2 Sommer 2021 COWI AS Laserdata leveres uke 35
Røros 2020 Røros FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm Levert Rambøll AS Ferdig
Inderøy-Steinkjer 2020 Inderøy, Steinkjer og Snåsa FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm Levert Blom Norway AS Kun ajourføring av AR5 gjenstår
Høylandet-Overhalla-Leka 2020 Høylandet, Overhalla og Leka FKB-B ajourføring og nykonstruksjon, ortofoto 10 cm Levert Terratec AS Ferdig
Historiske ortofoto 2020 Malvik, Meråker, Hitra, Indre Fosen, Heim, Skaun, Verdal, Inderøy, Frosta, Steinkjer og Stjørdal Ortofoto fra bilder 1960-1997 Levert COWI AS Ferdig

 

Del