Siste oppdatering

Arbeidsutvalg for plan- og temadata Troms og Finnmark

Fra 2024 vil arbeidsutvalget for plan- og temadata være felles for de to fylkene. Utvalget består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylkene. Utvalget rapporterer til fylkesgeodatautvalget.

Utvalget skal ha økt fokus på etablering, bruk og samordning av plan- og temadata i de to fylkene. Det betyr at utvalget skal være en pådriver for dette arbeidet samt sørge for koordinering og kvalitetssikring av aktuelle datasett.

Eventuelle oppsummeringer, referat, m.m. fra møter i utvalget ligger nederst.

Medlemmer i arbeidsutvalget Plan- og temadata Troms og Finnmark (PTU-TRF)
Representerer Navn Kommer fra
Statsforvalteren Pål Tengesdal Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statsforvalteren Jørgen Remmen Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Fylkeskommunen Fredrik Duvholt Haug Troms fylkeskommune
Fylkeskommunen Jesse Van Der Berg Finnmark fylkeskommune
Kommunene Ane Pedersen Røren Deanu gielda - Tana kommune
Kommunene Lars Halvor Uthus Hammerfest kommune
Kommunene Bård Bendik Fanghol Nord-Troms Plan og Eiendom
Kommunene Ernst Sandjord Tromsø kommune
Kommunene Roger Skog (leder) Senja kommune
Norge digitalt-part (regionalt) Knut Stalsberg Norges geologiske undersøkelser (NGU)
ND-part (regionalt) Finn-Arne Haugen Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
ND-part (regionalt) Steinar Henriksen Finnmarkseiendommen
ND-part (regionalt) Thor Andreas Basso Sametinget - Sámediggi
Kartverket Pål Espen Norvoll Kartverket Troms og Finnmark
Kartverket Yngve Evjenth1 Kartverket Nordland

 

1 Vi har felles administrasjon med Kartverket Nordland.

Alle dokumenter er i pdf.

Del
XPPT