Siste oppdatering

Basisgeodatautvalet for Rogaland

Basisdatautvaletsine aktivitetar er i stor grad knytt opp til geodataplanen sin årssyklus. Det er derfor naturleg med to-tre møter i året.

Utvalet skal i hovudsakarbeide med:

  • Samordning av basis geodata i fylket
  • Innspel til geodataplanen
  • Prioritering av Geovekst-prosjekter
  • Diskutere faglege problemstillingar

Samansetnad

  • Basisdatautvalet er sett saman av representantar frå: Kommunane
  • Andre Geovekst-partar
  • Eventuelle andre relevante partar
Medlemmer i basisgeodatautval for Rogaland
Part Representant
Statsforvaltaren i Rogaland Rune Lian (Landbruksavdelinga)
Rogaland fylkeskommune Erik Lima (Samferdselsavdelinga)
Vara: Maren Hope Blå (Samferdselsavdelinga)
Kommunane Gerd Karin Espedal (Gjesdal)
Kommunane Otto Ødegård (Sandnes)
Kommunane Hilde Bergjord (Suldal)
Statens vegvesen Silje Ofstad Henden
Energiforsyninga Sigve Hamran (L-nett AS)
Energiforsyninga John Kapstad (Enida AS)
Energiforsyninga Thomas Larsen (Fagne AS)
Bane NOR Jon Haugland
Telenor Bengt Morten Olufsen
Kartverket Rogaland Ole Lunden
Kartverket Rogaland Oddny Haugland

 

Del
XPPT