Siste oppdatering

Status for kartleggingsprosjekta i Rogaland

I 2020 hadde vi to kartleggingsprosjekt i Rogaland: Sandnes og Ryfylke. I Sandnes er nye ortofoto og kartdata klare.

Kontaktperson

Kartverket Rogaland

ole.lunden@kartverket.no

Sandnes 2020

Du kan sjå dei nye ortofotoa over Sandnes på Norgeibilder.no.

Kartutsnittet under viser området som er kartlagt i 2020.

Klikk for heile kartutsnittet.png

Kartlegging-Sandnes-2020-besk.png

Ryfylke 2020

Kartutsnittet under viser området som er kartlagt i 2020.

Klikk for heile kartutsnittet.png

Kartlegging-Ryfylke-2020-besk.png

Del