Siste oppdatering

NVDB brukerforum for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud

NVDB brukerforum er en møteplass for kommunene i fylkene. Forumet tar opp felles problemstillinger i arbeid med forvaltning av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank). NVDB brukerforum møtes tre ganger i året og rapporterer til Plan- og temadatautvalget i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud.

Brukerforumet ble ble opprettet i april 2018. Det består av kommunerepresentanter fra regionen innen fagområdene vegforvaltning / kart- og geodata. I tillegg vektlegges kommunenes geografisk plassering og størrelse.

Dagsorden settes i tråd med innspill og ønsker fra kommunene i regionen.

Ev. referat/ oppsummeringer fra møter legges nederst.

Målsetting

Overordnet målsetting å jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB. Dataflyt og standardisering av vegdata jobbes det også med. 

Sekretariatet

Sekretariatet består av følgende medlemmer:

  • Torstein Rundhovde, Fredrikstad kommune
  • Iver Erling Melberg, Lørenskog kommune
  • Tina Vestersagen, Statens vegvesen
  • Jostein Henriksen, fylkeskommune
  • Tu Anh Ngu, Oslo kommune
  • Tom Joar Kristiansen, Kartverket Oslo (sekretær)
  • Gry Merete Olaisen, Kartverket Oslo

Relatert informasjon

Om NVDB (vegvesen.no)

Del
XPPT