Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Aktivitetskalender for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud fylker

Her finner du oversikt over arrangement i regi av Kartverket Oslo.

Tabellen viser planlagt aktivitet og inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt-samarbeidet i fylkene.

Norge digitalt i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud og Østfold

Oversikten oppdateres jevnlig og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Planlagte arrangement i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud 2024
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
23.5. Møte i havnedataforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt  
23.5. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Kommer  
17.4. Møte i E-verksgruppen Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Statnett, Oslo Avholdt
12.4. ND-regionmøte Romerike Lørenskog kommune Avholdt
11.4. ND-regionmøte Drammen/ Ringerike Krødsherad kommune Avholdt
4.4. ND-regionmøte Numedal Kongsberg kommune Avholdt
3.4. ND-regionmøte Hallingdal Ål kommune Avholdt
21.3. ND-regionmøte Indre Oslofjord Ås kommune Avholdt
20.3. ND-regionmøte Østfold Våler kommune Avholdt
6. - 7.3. Årsmøter Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
7.3. Møte i NVDB brukerforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
5.3. Matrikkel faggruppe Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
29.2. Møte i Plan- og temadatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
6.2. Møte i Basisdatautvalget Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt
24.1. Møte i havnedataforum Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud Digitalt Avholdt

 

Planlagte arrangement i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud 2025
Dato Hva Region/ kommuner Hvor Informasjon/ påmelding
27.3. ND-regionmøte Romerike Lunner kommune  
26.3. ND-regionmøte Drammen/ Ringerike Modum kommune  
19.3. ND-regionmøte Numedal Sigdal kommune  
18.3. ND-regionmøte Hallingdal Hemsedal kommune  
13.3. ND-regionmøte Indre Oslofjord Vestby kommune  
12.3. ND-regionmøte Østfold Skiptvet kommune

 

Ønsker du referat, presentasjoner eller lignende fra avholdte arrangement?

Ta kontakt med oss på e-post:

oslo@kartverket.no

Share
XPPT