Siste oppdatering

NVDB brukerforum for Oslo og Viken fylker

NVDB brukerforum ble opprettet i april 2018, og har som hensikt å være en møteplass hvor kommunene i Oslo og Akershus tar opp felles problemstillinger i arbeid med forvaltning av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank). NVDB brukerforum møtes tre ganger i året og rapporterer til Plan- og temadatautvalget i Viken.

Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og er representativt basert på fagområder (vegforvaltning eller kart- og geodata), geografisk plassering og kommunens størrelse.

Dagsorden settes i tråd med innspill og ønsker fra kommunene i regionen.

Referat/ oppsummering fra møter legges nederst.

Målsetting

Overordnet målsetting er at brukerforumet skal jobbe med felles problemstillinger knyttet til vegforvaltning og registrering av data i NVDB, samt dataflyt og standardisering av vegdata. 

Sekretariatet

Sekretariatet består av følgende medlemmer:

  • Jesper Grandin, Oslo kommune (leder)
  • Antonio Carrasco: Frogn kommune
  • Øystein Russ Kristiansen: Asker kommune
  • Martin Martinsen, Asker kommune
  • Tu Anh Ngu: Statens vegvesen
  • Tom Joar Kristiansen, Kartverket Oslo og Viken (sekretær)
  • Andreas Dyken, Kartverket Oslo og Viken

Relatert informasjon

Om NVDB (vegvesen.no)

Alle dokumenter er i pdf.

Del